Informatie beschikbaar stellen

Waterschappen willen gegevens op dezelfde wijze registreren. Actueel en betrouwbaar. Dat is nodig voor het uitvoeren van waterschapstaken. Een gestandaardiseerde registratie is ook belangrijk voor het uitwisselen van data met andere partijen. In het Waterschapshuis werken waterschappen hiervoor samen aan: