Met 21 waterschappen loont het al snel om diensten en producten gezamenlijk in te kopen.

Denk bijvoorbeeld aan software voor Microsoft M365 E5. Vanuit deze gedachte positioneert het Waterschapshuis zich als een spin in het web tussen waterschappen en leveranciers. Namens de waterschappen maken we goede afspraken over wat we precies inkopen, terwijl we kosten besparen.