Data standaardiseren

Waterschappen willen hun werk verder digitaliseren. Daarover maakten zij afspraken (baseline Basis op orde, april 2021). Het gaat onder andere over een gestandaardiseerde en veilige informatiehuishouding. In het Waterschapshuis werken waterschappen hiervoor samen aan: 

 • Beeldmateriaal Nederland

  Beeldmateriaal Nederland maakt landsdekkende luchtfoto’s in lage en hoge resolutie voor iedereen beschikbaar.

 • Gegevensknooppunt Waterschappen

  Met het Gegevensknooppunt Waterschappen staat openbare data van waterschappen voor afnemers op één plek.

 • Veilige data

  Waterschappen werken binnen het Waterschapshuis samen aan cyberweerbaarheid en veilige data

 • Wilma

  Wilma zorgt dat de waterschappen efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten.