Waterschappen hebben veel kennis in huis. Vanuit die kennis ontwikkelen zij steeds weer nieuwe toepassingen die bijdragen aan het datagedreven waterschap van de toekomst. Het Waterschapshuis bevordert de samenwerking tussen waterschappen om zo nieuwe kennis te delen en van elkaar te leren. Dat doen we onder andere met deze projecten:

 • CDO Platform

  Het CDO platform is een leeromgeving waarin we de CDO’s en andere (strategische) deelnemers uitnodigen om kennis en best practices te delen.

 • Data Science en Engineering Expert Programma (DEEP)

  Het Data Science en Engineering Expert Programma (DEEP) van het Waterschapshuis leidt waterschappers op tot data scientists en data engineers.

 • Digi-café

  Samen leren in een digitaal transformerende (water)wereld. Tijdens de online Digi-café's stimuleren we het gesprek tussen organisaties en professionals op het gebied van digitale transformatie en het effect daarvan op de organisatie en medewerkers.

 • Kenniscentrum

  Het kenniscentrum van het Waterschapshuis begeleidt waterschappen bij de invoering van Microsoft 365-E5 en Azure.

 • Leerlijn digitale transformatie

  De leerlijn digitale transformatie van het Waterschapshuis geeft mensen inzicht in de mogelijkheden en gevolgen van de inzet van nieuwe technologie.

 • TROWA

  Het project Transitieondersteuning Omgevingswet Waterschappen (TROWA) geeft met de Handreiking waterschapsverordening handvatten om te komen tot een digitale waterschapsverordening.

 • Winnovatie.nl

  Het landelijk platform waar waterschappen en drinkwaterbedrijven innovaties met elkaar en met externe partners delen.