Technologische innovaties veranderen onze wereld in rap tempo. Ook het werk van de waterschappen en de uitdagingen waarvoor zij staan wordt hierdoor geraakt. Innoveren en digitaal transformeren gebeurt niet omdat het kan of leuk is, maar omdat het noodzakelijk is om de maatschappelijke uitdagingen van nu het hoofd te bieden.  

Veranderende functies, nieuwe kennis en vaardigheden, het verdwijnen en verschijnen van banen, innovatieve oplossingen bedenken voor complexe problemen: de digitale transformatie vraagt steeds opnieuw aanpassen en meebewegen. 

Om dat goed te kunnen faciliteren, blijft continu leren en ontwikkelen van belang. Ieder waterschap is daar op zijn eigen manier mee bezig. Ondersteunend aan die eigen processen is het Waterschapshuis gevraagd een leerlijn rondom digitale transformatie te ontwikkelen voor bestuurders, voor managers en medewerkers. 

Focus van de leerlijn  

Het doel van de leerlijn is om meer bewustwording te creëren rondom digitale transformatie en de daarbij behorende ontwikkelingen en vragen. De leerlijn geeft basiskennis over de digitale transformatie, legt een fundering om met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis hiervan en stimuleert het creëren van een gedeeld beeld en gezamenlijke taal. 

Inhoud van de leerlijn

De leerlijn voor managers, bestuur en medewerkers kennen een opzet die aansluit bij de behoeften. Er is in alle leerlijnen aandacht voor:  

  • technologische ontwikkelingen binnen en buiten de waterschappen 

  • datagedreven werken 

  • digitale ethiek en 

  • de toekomst van werken (21e eeuwse vaardigheden)  

  • digitaal leiderschap

Leerlijn voor managers

De leerlijn digitale transformatie voor managers start met een gezamenlijke kick-off om kennis te maken met het onderwerp binnen de sector. Waterschappen kiezen zelf vorm en duur van de kick-off. Daarna volgen diverse masterclasses in de vorm van webinars. Deze richten zich zowel op de technische als de sociale kant van de digitale transformatie. Na de masterclasses gaan deelnemers live of in een online setting tijdens interactieve werksessies met elkaar in gesprek over de betekenis van het thema voor hun (waterschaps)werk. Ter afronding van de leerlijn wordt er afgesloten met het delen van inzichten en de geleerde lessen en worden deze vertaald naar acties voor de toekomst. 

Leerlijn voor bestuur 

De leerlijn voor bestuurders is compacter en richt zich meer op het inzicht krijgen in de digitale transformatie en scherp krijgen aan welke knoppen je (bestuurlijk) kunt draaien.  

Leerlijn voor medewerkers 

De leerlijn voor medewerkers is meer praktijk gericht en gaat over hoe je met de mogelijkheden die de digitale transformatie biedt, het verschil kan maken in je eigen werk. 

Programmaboek leerlijn

Om alvast een indruk te krijgen van het programma van de leerlijn, download je het programmaboek. 

Programmaboek

Interesse in leerlijn digitale transformatie?

Wil je ook een leerlijn digitale transformatie neerzetten in je waterschap, voor managers, medewerkers en/of bestuurders? Myriam Vlug, adviseur leren & ontwikkelen, verkent met je de mogelijkheden. Neem contact met haar op. 

Mail