Privacystatement

Het Waterschapshuis gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegeven die bezoekers via de website verstrekken. De privacy van bezoekers is ondermeer geregeld in de Wet bescherming Persoonsgegevens.

Algemeen

Hieronder krijgt u informatie over hoe Het Waterschapshuis omgaat met uw persoonlijke gegevens (persoonsgegevens). Voor Het Waterschapshuis is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Het Waterschapshuis zorgt er voor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving worden behandeld.

Als Het Waterschapshuis om uw persoonsgegevens vraagt dan zal aan u uitgelegd worden waarom Het Waterschapshuis uw persoonsgegevens nodig heeft. Ook wordt u verteld hoe lang Het Waterschapshuis uw persoonsgegevens bewaart. Is het nodig dat Het Waterschapshuis uw persoonsgegevens aan een andere organisatie of overheid doorgeeft, bijvoorbeeld aan een gemeente, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Contactgegevens het Waterschapshuis

het Waterschapshuis
KvK-nummer: 56683464
E-mail: servicedesk@hetwaterschapshuis.nl
Telefoon: 033 460 3100
Adres: Stationsplein 89, 3818 LE Amersfoort
Postbus: Postbus 2180, 3800 CD Amersfoort

Contactgegevens privacy officer het Waterschapshuis
Telefoon: 033 460 3100
E-mail: privacyofficer@hetwaterschapshuis.nl

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming
Mr. Arjo Buurma
FG-nummer: FG004070
Telefoon: 079 3631919
Fax: 079 3631939
Mobiel: 06-525 133 33
E-mail: functionarisgegevensbescherming@hetwaterschapshuis.nl

 

Soort persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

Het Waterschapshuis verwerkt zonder toestemming van de betrokkene geen persoonsgegevens als dat niet noodzakelijk is op grond van een wettelijke plicht, ter uitvoering van haar publieke taak of in het kader van een gerechtvaardigd belang. Van het personeel dat op basis van een aanstelling, overeenkomst of inhuur werkzaam is bij het Waterschapshuis, verwerkt het Waterschapshuis de gegevens die noodzakelijk zijn ter uitvoering van de werkrelatie. Dan gaat het om gegevens over het geslacht, NAW-gegevens, het rekeningnummer, een VOG verklaring en een kopie van het kopie paspoort of ander identiteitsbewijs. Ter uitvoering van overeenkomsten met relaties, zoals toeleveringsbedrijven, verwerkt het Waterschapshuis de gegevens van een contactpersoon, zoals een telefoonnummer en een e-mailadres, om een aanspreekpunt te hebben en de facturen juist te kunnen afhandelen.

Voor het leveren van diensten van het Waterschapshuis zoals onze apps, verwerkt het Waterschapshuis de gegevens die noodzakelijk zijn voor het maken van een account voor deze diensten, zoals inloggegevens, een e-mailadres, en eventuele gegevens die u zelf aanlevert op basis van toestemming.

Beveiligen, bewaren en doorgifte van uw persoonsgegevens

Het Waterschapshuis heeft maatregelen genomen om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet kwijtraken of gebruikt kunnen worden door personen die uw gegevens niet mogen hebben. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde zaaksystemen. Alleen personeel dat daartoe uitdrukkelijk is geautoriseerd kan bij deze gegevens met gebruik van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Aanvullende informatie over hoe wij in algemene zin met vertrouwelijke gegevens binnen het Waterschapshuis omgaan, is vastgelegd in ons informatieveiligheidsbeleid.

Het Waterschapshuis bewaart persoonsgegevens niet langer als het doel waarvoor deze zijn verzameld, zich niet meer voordoet, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt. Dat is bijvoorbeeld het geval voor gegevens over salarisbetaling of facturen, daarvoor geldt een bewaarplicht op grond van de belastingwetgeving. Andere gegevens moeten mogelijk bewaard blijven op grond van de archiefwet of de AVG.

Persoonsgegevens worden door het Waterschapshuis niet gedeeld met derden binnen of buiten de EER, met uitzondering van de Belastingdienst en de externe accountant of als het Waterschapshuis een verwerker inschakelt. Dat is bijvoorbeeld het IT-bedrijf dat het beheer van de zaaksystemen in opdracht van het Waterschapshuis beheert. Als het Waterschapshuis een verwerker inschakelt, sluit zij daarmee een overeenkomst om een correcte omgang met de persoonsgegevens te borgen.

Binnen het Waterschapshuis wordt niet gebruikt gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming. Voor besluiten wordt altijd een menselijke maat toegepast.

Uw rechten

U heeft het recht om informatie te krijgen van het Waterschapshuis over uw persoonsgegevens. Als u hierom vraagt moet het Waterschapshuis u vertellen welke persoonsgegevens het Waterschapshuis van u heeft en waarvoor ze gebruikt worden. U kunt dan ook controleren of de persoonsgegevens die het Waterschapshuis van u heeft wel juist zijn. 

Lees meer over rechten van betrokkenen

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan de website van het Waterschapshuis op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt gezet. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. Soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan. Sommige cookies zijn noodzakelijk, omdat de website het anders niet doet. Er zijn ook cookies die handig zijn voor u als bezoeker. Bijvoorbeeld omdat hij onthoudt in welke taal u de website wilt lezen.

Functionaris gegevensbescherming (FG)

Bij het Waterschapshuis is een functionaris gegevensbescherming (FG) in dienst. De FG controleert of het Waterschapshuis zich houdt aan alle regels die gelden voor privacy. Ook adviseert de FG het Waterschapshuis over het op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens en beschermen van persoonsgegevens. De FG doet zijn werk onafhankelijk. Het Waterschapshuis kan hem/haar geen instructies geven over hoe hij/zij haar/zijn werk moet uitvoeren. Heeft u vragen over (het gebruik van) de persoonsgegevens die het Waterschapshuis van u heeft dan kunt u contact opnemen met de FG door een mail te sturen naar functionarisgegevensbescherming@hetwaterschapshuis.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de organisatie die toezicht houdt op het juist toepassen van de regels en wetten die gelden voor privacy. De FG is namens het Waterschapshuis contactpersoon voor de AP. U kunt ook zelf contact opnemen met de AP. Wanneer en hoe dat kan leest u op de website Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacybeleid

Wilt u meer weten over hoe het Waterschapshuis voldoet aan de regels en wetten die gelden voor privacy, lees dan het privacybeleid van het Waterschapshuis.

Het verwerkingsregister

Wilt u tot op detailniveau inzicht in de verwerkingen van persoonsgegevens, dan kunt u het verwerkingsregister van het Waterschapshuis raadplegen via privacyofficer@hetwaterschapshuis.nl

Voor vragen kunt u terecht bij de Privacy Officer van het Waterschapshuis: privacyofficer@hetwaterschapshuis.nl