Nieuwe technische toepassingen maken het mogelijk om sneller en directer informatie te delen of in te zien. Samen met de waterschappen bundelt het Waterschapshuis de wensen en eisen van de nieuwe softwaretoepassingen en begeleidt de uitvraag naar de markt. Ook beheert het Waterschapshuis de software voor de waterschappen.

Toepassingen zoals: 

 • Perceelwijzer

  De Perceelwijzer app van het Waterschapshuis geeft agrariërs en tuinders actuele waterschapsinformatie over hun percelen.

 • Samenwerking in e-HRM

  Het Waterschapshuis (hWh) voerde het project e-HRM uit in opdracht van 15 waterschappen en de Unie van Waterschappen (UvW).

 • Vangstregistratie-app

  Het Waterschapshuis beheert de applicatie waarin de muskus- en beverratten door de muskusratten- en bevervangers worden vastgelegd.

  Dijken