Het Waterschapshuis realiseerde met vijftien waterschappen en de Unie van Waterschappen de invoering van het project e-HRM voor human resources management-processen. Vrijwel alle waterschappen willen in de toekomst op dit project blijven samenwerken.

Als medewerker van een waterschap een verlofdag aanvragen of als leidinggevende een ziekmelding registreren? Het kan in het nieuwe e-HRM-systeem voor waterschappen.

In 2015 kochten de waterschappen een standaardpakket voor human resource management-processen. De basis van de functionaliteit bestaat uit faciliteiten voor administratieve processen en de salarisadministratie. Uitbreiding met specifieke modules is mogelijk. Het Waterschapshuis was penvoerder in het verwervingstraject, coördinator voor het implementatieproject en is coördinator functioneel beheer.

Het Waterschapshuis heeft de uitvoering van de dienst e-HRM volgens afspraken uitgevoerd.

De implementatie van het e-HRM systeem kende wel de nodige hobbels, blijkt uit een evaluatie (2021). Toch willen vrijwel alle waterschappen de samenwerking voortzetten. Zij willen het Waterschapshuis opdracht geven te starten met het opstellen van een businesscase voor samenwerking in het e-HRM-systeem voor de toekomst.

Evaluatie e-HRM (2021)

Het evaluatieteam heeft het project e-HRM in het 2021 geëvalueerd.