De kracht van samen

Het Waterschapshuis is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de 21 waterschappen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Wij bevorderen de samenwerking op het gebied van ICT tussen de waterschappen en de andere overheden die actief zijn in de watersector.

Onze kernwaarden zijn mensgericht en resultaatgericht.  

Bevorderen van samenwerking

Het Waterschapshuis heeft als doel het bevorderen en faciliteren van samenwerking op het gebied van informatievoorziening tussen de waterschappen en de andere overheden. Wij ondersteunen bij het:

 • verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsvoering;
 • besparen/beperken van kosten;
 • efficiënter maken van de informatievoorziening;
 • vergroten van de innovatieve slagkracht;
 • versterken van het imago van de waterschappen als professionele moderne overheid;
 • breder samenwerken van de waterschappen en andere overheden.

  Opdrachtgever en opdrachtnemer

  De waterschappen geven hun opdrachten aan Het Waterschapshuis. Na goedkeuring door het algemeen bestuur en het sluiten van samenwerkingscontracten, gaan wij aan de slag. Daarbij begeleiden wij het hele traject: van aanbesteding via implementatie naar beheer en onderhoud. Het Waterschapshuis vervult de rol van regisseur van de samenwerking. Aan de vraagkant bij het formuleren van de vraag en bij de prioritering. Aan de antwoordkant hebben wij ook de rol van beheerder en uitvoerder. Het Waterschapshuis kan en wil dit nooit alleen doen. De waterschappen spelen hierbij een belangrijke rol. 

  Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?