Evenementen, symposia, congresssen en andere bijeenkomsten die gerelateerd zijn aan Het Waterschapshuis of interessant om te delen. 

30 en 31 augustus 2019:
Democratiefestival

Locatie: Veur-Lent, het stadseiland in de Waal bij Nijmegen
Tijdstip: 12.00 uur tot 31 augustus 20.00 uur
Organisatie: Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Informatie en aanmelden

Maandag 9 september
Waterveiligheid en Wetenschap

Locatie: Prodentfabriek, Oude Fabrieksstraat 20, 3812 NR Amersfoort
Tijdstip: 19.00 - 21.00 uur
Organisatie: Rathenau Instituut
Onderwerp: Droge voeten – Wat waterveiligheid ons kan leren over missie-gedreven wetenschap

Informatie en aanmelden

27 september 2019:
Centraal College van Deskundigen Datastandaarden

Locatie: Informatiehuis Water, Stationsplein 89 in Amersfoort
Tijdstip: 10.00 - 12.00 uur
Doelgroep: Gebruikers van  de standaarden SIKB0101, SIKB0102 en AQUO`
Onderwerp: Het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden is een gezamenlijk initiatief van SIKB, IHW en Stichting RIONED. Het CCvD Datastandaarden is het besluitvormend orgaan voor de standaarden SIKB0101, SIKB0102 en AQUO. Het CCvD vergadert drie à vier keer per jaar. Tijdens dit overleg staat kennisdeling centraal. 

9 oktober 2019:
Gebruikersoverleg Informatiestroom Waterkwaliteit

Locatie: Informatiehuis Water
Tijdstip: 09.30 - 16.00 uur
Doelgroep: KRW- en LEW-coördinatoren & gebruikers Aquo-kit / Waterkwaliteitsportaal 
Onderwerp: Tijdens dit overleg informeren wij u over wat er voor de Informatiestromen Waterkwaliteit, zowel voor de Kaderrichtlijn Water (SGBP3!) als voor de Landelijke Enquête Waterkwaliteit, komend jaar staat te gebeuren. En we praten u bij over de ontwikkelingen binnen Aquo-kit en het Waterkwaliteitsportaal. Uiteraard is er ook volop gelegenheid om uw ervaringen / wensen met ons te delen.

Donderdag 28 november 2019:
Vergadering algemeen bestuur Het Waterschapshuis

Locatie: Het Waterschapshuis, Stationsplein 89 in Amersfoort
Tijdstip: 13.30 - 15.30 uur
Doelgroep: algemeen bestuur Het Waterschapshuis
Onderwerp: Zie agenda