Evenementen, symposia, congresssen en andere bijeenkomsten die gerelateerd zijn aan Het Waterschapshuis of interessant om te delen. 

Donderdag 26 september
Adviesgroep Informatievoorziening Afvalwaterketen

27 september 2019:
Centraal College van Deskundigen Datastandaarden

Locatie: Informatiehuis Water, Stationsplein 89 in Amersfoort
Tijdstip: 10.00 - 12.00 uur
Doelgroep: Gebruikers van  de standaarden SIKB0101, SIKB0102 en AQUO`
Onderwerp: Het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden is een gezamenlijk initiatief van SIKB, IHW en Stichting RIONED. Het CCvD Datastandaarden is het besluitvormend orgaan voor de standaarden SIKB0101, SIKB0102 en AQUO. Het CCvD vergadert drie à vier keer per jaar. Tijdens dit overleg staat kennisdeling centraal. 

9 oktober 2019:
Gebruikersoverleg Informatiestroom Waterkwaliteit

Locatie: Informatiehuis Water
Tijdstip: 09.30 - 16.00 uur
Doelgroep: KRW- en LEW-coördinatoren & gebruikers Aquo-kit / Waterkwaliteitsportaal 
Onderwerp: Tijdens dit overleg informeren wij u over wat er voor de Informatiestromen Waterkwaliteit, zowel voor de Kaderrichtlijn Water (SGBP3!) als voor de Landelijke Enquête Waterkwaliteit, komend jaar staat te gebeuren. En we praten u bij over de ontwikkelingen binnen Aquo-kit en het Waterkwaliteitsportaal. Uiteraard is er ook volop gelegenheid om uw ervaringen / wensen met ons te delen.

Meer informatie en aanmelden

Woensdag 6 november
Derde Nationaal Luchtfotocongres

Locatie: De Observant in Amersfoort
Tijdstip: 12.00-17.30 uur
Organisatie: Het Waterschapshuis - programma Beeldmateriaal

Diverse sprekers praten u bij over het laatste nieuws rondom luchtfotografie. Daarnaast organiseren wij verschillende sessies om nog dieper op de inhoud in te gaan. Noteer de datum vast in uw agenda. Officiele programma volgt.

Donderdag 7 november
Adviesgroep Informatievoorziening Afvalwaterketen

Donderdag 7 & vrijdag 8 november
Tweedaagse conferentie met een experiencetour

Locatie: Waterschap Scheldestromen, Middelburg
Duur: Tweedaagse conferentie
Onderwerp: Digitale innovatie
Organisatie: KRIHCIA (Kring van hoofden en coördinatoren I&A van de waterschappen) 

Meer info & aanmelden

Donderdag 14 november
Stuurgroep Informatievoorziening Afvalwaterketen

Woensdag 20 november 2019:
IHW-netwerkdag 2019

Locatie: Waternet, Amsterdam
Tijdstip: 09.00 - 17.00 uur

Meer informatie en aanmelden

Donderdag 28 november 2019:
Vergadering algemeen bestuur Het Waterschapshuis

Locatie: Het Waterschapshuis, Stationsplein 89 in Amersfoort
Tijdstip: 13.30 - 15.30 uur
Doelgroep: algemeen bestuur Het Waterschapshuis
Onderwerp: Zie agenda

Dinsdag 3 december
Gebruikersoverleg Z-info

Donderdag 12 december
Adviesgroep Informatievoorziening Afvalwaterketen

Donderdag 12 december
Waterinnovatiefestival

Locatie: Werkspoorkathedraal, Tractieweg 41 in Utrecht
Tijdstip: 10.30-18.00 uur

Kun jij ook geen genoeg krijgen van al die heerlijke festivals? Vol inspiratie, innovaties, ontmoetingen en versnaperingen. En ben jij een échte waterfanaat? Dan hebben we iets leuks voor je! Op donderdagmiddag 12 december 2019 vindt de állereerste editie van het Waterinnovatiefestival plaats. Zet de datum vast in je agenda. Aanmeldmogelijkheid volgt.