Evenementen, symposia, congressen en andere bijeenkomsten die gerelateerd zijn aan Het Waterschapshuis of interessant om te delen. 

26 oktober 2020
Overheidsbrede cyberoefening 

Tijdstip: 14.00 - 16.30 uur 
Online bijeenkomst

Deze virtuele overheidsbrede cyberoefening is bedoeld om inzicht te geven in de dynamiek van een cyberincident en de complexiteit van beslissen. Ook moet de oefening handvatten bieden hoe er in het geval van een crisis gehandeld kan worden.

In oktober organiseren gemeenten, provincies en waterschappen daarnaast diverse webinars onder de naam ‘Overheidsbrede Cyberwebinars’. Tijdens deze online sessies delen bestuurders en professionals uit verschillende overheidslagen wat zij het afgelopen jaar hebben gedaan aan cyberveiligheid.
​​​​​​​
Meer informatie & aanmelden

29 oktober 2020
Rondetafelgesprek Multidisciplinair Samenwerken

Tijdstip: 10.30 tot 12.00 uur
Online bijeenkomst

De waterschappen krijgen steeds meer te maken met nieuwe ontwikkelingen die elkaar in een razend snel tempo opvolgen. Vaak gaat het om ontwikkelingen die door de digitale transformatie in gang worden gezet. Deze ontwikkelingen raken verschillende disciplines en afdelingen van een waterschap. De grote uitdaging bij dit soort ontwikkelingen is dat waterschappers actief de samenwerking met andere afdelingen en collega’s van verschillende disciplines aan moeten gaan om zo de nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden.

Meer informatie & aanmelden

Vanaf 26 oktober: Week van de WOW-factor

Locatie: diverse 

Van 26 oktober t/m 2 november is het de Week van de WOW-factor. Het thema is veerkracht. Flexibel en wendbaar zijn, je makkelijk kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden, snel herstellen en nog sterker jouw opgave tegemoet treden na veranderingen: het zijn eigenschappen die we als weg-, vaarweg- en waterbeheerders harder nodig hebben dan ooit.

  • Hoe zorgen wij samen voor een veerkrachtige en toekomstbestendige infrastructuur in een omgeving waarin veranderingen elkaar in rap tempo opvolgen?
  • Hoe gaan we om met innovaties in kunstwerken die decennia lang mee moeten gaan?
  • Hoe maken we duurzaamheid en innovatie een onderdeel van onze normaal?

De hele week zijn er activiteiten waarin deze vragen centraal staan. Alles om ons gezamenlijke doel te dienen: veiliger, duurzamer en efficiënter (vaar)weg- en waterbeheer voor Nederland.

Meer informatie & aanmelden

12 november 2020
Nationaal Deltacongres

Tijdstip: 12.00 - 17.00 uur
Online bijeenkomst

Iedereen die betrokken is bij en geïnteresseerd is in het Nationaal Deltaprogramma is welkom op het congres: maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en overige belangstellenden.

Programma

Vanaf 12.00 uur gaat de speciale congreswebsite open.

Om 12.30 uur start de plenaire uitzending van ‘De Delta Draait Door’. Rens de Jong bespreekt de actualiteiten in het Deltaprogramma met de gasten van de dag, zoals minister Cora van Nieuwenhuizen en weerman Peter Kuipers Munneke.

Hierna volgen 2 rondes met in totaal 8 inhoudelijke sessies over de verschillende thema’s van het nationaal Deltaprogramma. De thema’s zijn: droogte, klimaatbestendige woningbouw, integraal riviermanagement, ruimtelijke adaptatie, de energietransitie, hittestress en zeespiegelstijging.

Om 16.15 uur sluit de deltacommissaris het congres plenair en persoonlijk af.

Meer informatie & aanmelden