Muskus- en beverratten vormen een risico voor onze waterveiligheid door graverij in dijken/ kades en natuur. In Nederland zijn er in 2023 ruim 2500 meer muskus- en beverratten gevangen vergeleken met 2022. Om de overlast van deze dieren tegen te gaan, is een gebruiksvriendelijk en betrouwbaar registratiesysteem nodig. 

Waarom bestrijden  

Muskus- en beverratten worden bestreden, omdat ze schade brengen aan waterkeringen en oevers, door holen en gangen in dijken te graven. Ook maken ze nestkommen met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Zo veroorzaken ze verzakkingen in dijken en kades. In het ergste geval kan een dijk of kade doorbreken waardoor er dorpen of zelfs steden onder water lopen. Ruim 400 gespecialiseerde muskus- en beverratbestrijders van 21 waterschappen bestrijdingsorganisaties vangen de muskus- en beverratten het hele jaar door.  

Belang van registratie  

Om dit te kunnen doen beheert het Waterschapshuis sinds 2020 de applicatie waarin de muskus- en beverratten door de muskusratten- en bevervangers worden vastgelegd. Het is belangrijk om in kaart te brengen waar de populatie actief is (geweest), zodat de bestrijders hierop kunnen anticiperen en effectief kunnen samenwerken om het aantal muskus- en beverratten terug te dringen.  

Het Waterschapshuis beheert de app voor de bestrijders en medewerkers die de data analyseren. Ook krijgen we op deze manier inzicht hoeveel muskus- en beverratten er in Nederland ongeveer zijn. We onderhouden contacten met betrokken leveranciers, zorgen dat alle bestrijdingsorganisaties kunnen aansluiten en we regelen dat de techniek goed werkt.  

Meer weten over de Vangstregistratie-app?  

Wil je meer weten over het gebruik en de werking van de vangstregistratie-app? Neem dan contact op met Arnaud Mensen, projectleider Vangstregistratie.

Mail