Het Waterschapshuis en A&O fonds Waterschappen organiseren eens in de zes weken een online Digi-café. In dit Digi-café stimuleren we het gesprek tussen organisaties en professionals op het gebied van digitale transformatie en het effect daarvan op de organisatie en medewerkers.

In het Digi-café komen thema’s aan de orde als leren en ontwikkelen, verandering van functies, strategische personeelsplanning, digitaal leiderschap, etc. Doelgroep van het Digi-café zijn professionals in de sector waterschappen die zich in hun werk bezighouden met (aspecten van) de digitale transformatie: CDO’s, beleidsmakers, HR-professionals, etc.

Meld je hier aan(externe link)

Waarom een Digi-café?

Veranderende functies, nieuwe kennis en vaardigheden, het verdwijnen en verschijnen van banen, innovatieve (ICT-)oplossingen bedenken voor complexe problemen: de digitale transformatie vraagt steeds om aanpassen en meebewegen. Ook van organisaties in de sector waterschappen en haar medewerkers. Om dat goed te kunnen faciliteren, is aandacht voor mens en organisatie van belang.

Om het gesprek daarover tussen de organisaties in de sector waterschappen (meer) te stimuleren, bieden we in het Digi-café ruimte aan alles wat jullie bezighoudt op het gebied van digitale transformatie en het effect daarvan op de organisatie en medewerkers. Alles wat dus raakt aan de ‘menskant’ van de digitale transformatie.

Het Waterschapshuis en A&O fonds Waterschappen hebben de handen inéén geslagen om eens per zes weken een veilige (online) haven te bieden om met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren. Dit platform is bedoeld om op laagdrempelige manier interessante ontwikkelingen of voorbeelden uit het eigen waterschap te delen.

Wil je een thema bespreken, heb je een vraag waar je graag eens met gelijkgestemden over wil sparren of wil je een goed voorbeeld uit je waterschapspraktijk delen? Wees welkom om online aan te sluiten en te delen!

Waar kan ik me aanmelden?

Deelnemen aan het online Digi-café kan via de website van A&O fonds Waterschappen. 

Meld je hier aan(externe link)

Wil je meer weten? Of heb jij een interessant thema of voorbeeld vanuit je eigen waterschap dat je graag deelt? Neem dan contact op met Nuala Burns van het Waterschapshuis (via n.burns@hetwaterschapshuis.nl) of Bart de Zwart van het A&O fonds Waterschappen (via bart.dezwart@aenowaterschappen.nl).

  • 26 januari 15.00 - 16.30 (online via Teams)
  • 7 maart  15.00 - 16.30  (online via Teams)
  • 20 april  15.00 - 16.30  (online via Teams)
  • 1 juni 10.00 – 16.30 uur (online via Teams)
  • 4 juli  15.00 – 16.30 (online via Teams)
  • 21 september 12.00 - 17.00 (live; het Waterschapshuis in Amersfoort)
  • 31 oktober  15.00 - 16.30 (online via Teams)
  • 12 december  15.00-16.30 (online via Teams)