Het Waterschapshuis en A&O fonds Waterschappen organiseren eens in de zes weken een online Digi-café. In dit Digi-café stimuleren we het gesprek tussen organisaties en professionals op het gebied van digitale transformatie en het effect daarvan op de organisatie en medewerkers.

In het Digi-café komen thema’s aan de orde als leren en ontwikkelen, verandering van functies, strategische personeelsplanning, digitaal leiderschap, etc. Doelgroep van het Digi-café zijn professionals in de sector waterschappen die zich in hun werk bezighouden met (aspecten van) de digitale transformatie: CDO’s, beleidsmakers, HR-professionals, etc.

Meld je hier aan

Waarom een Digi-café?

Veranderende functies, nieuwe kennis en vaardigheden, het verdwijnen en verschijnen van banen, innovatieve (ICT-)oplossingen bedenken voor complexe problemen: de digitale transformatie vraagt steeds om aanpassen en meebewegen. Ook van organisaties in de sector waterschappen en haar medewerkers. Om dat goed te kunnen faciliteren, is aandacht voor mens en organisatie van belang.

Om het gesprek daarover tussen de organisaties in de sector waterschappen (meer) te stimuleren, bieden we in het Digi-café ruimte aan alles wat jullie bezighoudt op het gebied van digitale transformatie en het effect daarvan op de organisatie en medewerkers. Alles wat dus raakt aan de ‘menskant’ van de digitale transformatie.

Het Waterschapshuis en A&O fonds Waterschappen hebben de handen inéén geslagen om eens per zes weken een veilige (online) haven te bieden om met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren. Dit platform is bedoeld om op laagdrempelige manier interessante ontwikkelingen of voorbeelden uit het eigen waterschap te delen.

Wil je een thema bespreken, heb je een vraag waar je graag eens met gelijkgestemden over wil sparren of wil je een goed voorbeeld uit je waterschapspraktijk delen? Wees welkom om online aan te sluiten en te delen!

Waar kan ik me aanmelden?

Deelnemen aan het online Digi-café kan via de website van A&O fonds Waterschappen. 

Meld je hier aan

Wil je meer weten? Of heb jij een interessant thema of voorbeeld vanuit je eigen waterschap dat je graag deelt? Neem dan contact op met Lynn Gerritsen van het Waterschapshuis (via l.gerritsen@hetwaterschapshuis.nl) of Erika Nehmelman van het A&O fonds Waterschappen (via erika.nehmelman@aenowaterschappen.nl).

  • 6 februari 2024 15.00-16.30 (online via Teams)
  • 12 maart 2024 15.00 - 16.30 uur (online via Teams) 
  • 30 mei 2024 15.00 - 16.30 uur  (hybride bij het Het Waterschapshuis en online) 
  • 17 september 2024 10.00 - 16.30 (live; het Waterschapshuis in Amersfoort)
  • 12 november 2024 15.00 -16.30 (online via Teams)