Hoe detecteer je automatisch slakken op sensoren? Wat kunnen we leren uit big data? Het Data Science en Engineering Expert Programma (DEEP) van het Waterschapshuis leidt waterschappers op tot vakmensen in Datascience om zo het datagerichte werken binnen de waterschappen vorm en inhoud te geven. Data ontsluiten is hierin ook een belangrijk deel en daarom om aandacht voor engineering. 

DEEP is een eenjarig leerprogramma voor startende data scientists en data engineers bij de waterschappen. Binnen het programma werken de medewerkers van waterschappen aan concrete projecten. Op deze manier werkt het programma tegelijk als vliegwiel voor de digitale transformatie bij de waterschappen.

Ga naar de DEEP-website(externe link)

DEEPdive 

Deelnemers beginnen met een DEEPdive: een intensieve vierweekse basisopleiding van partner Royal HaskoningDHV Digital. Daarna werken zij in teams, volgens de scrum methode aan een oplossing voor een data-vraagstuk. Bijvoorbeeld op basis van de waterbalans en de weersverwachting een voorspelling maken hoe de gemalen de volgende dag het best kunnen worden ingezet. Bij ieder waterschap wordt één opdracht uitgevoerd, waar deelnemers van verschillende waterschappen aan meewerken. Deze kruisbestuiving draagt bij aan verbinding en kennisdelen. 

Doelstellingen 

Doelstellingen van het DEEP-programma zijn: 

  • Goed opgeleide professionals op het nieuwe vakgebied van data science en engineering. 

  • Direct resultaat door vraagstukken op een andere wijze te benaderen en samen te werken voor antwoorden. 

  • Kwetsbaarheid van het individuele waterschap verkleinen en de slagkracht vergroten door samen te werken en samen te leren; er ontstaat een Community of Practice. 

Communities 

Na een eerste lichting (september 2021) doen 13 waterschappen en een waterlaboratorium mee in een tweede lichting. Inmiddels zijn er 21 personen opgeleid. De deelnemers hebben aan 30 verschillende projecten gewerkt. Vanuit DEEP ontstonden twee communities, vanuit business en techniek, waarin waterschappers elkaar spreken over ontwikkelingen en projecten

Impact eerste lichting DEEP

Een voorbeeld van een succesvol project is een project van waterschap Brabantse Delta, wat verder opgepakt is binnen het Waterschapshuis en STOWA. Dit project draaide om de vraag "hoeveel rioolvreemd water hebben we op onze zuivering?" en DEEPers gingen aan de slag om een statische Excel-sheet te vervangen door een geautomatiseerd dashboard. 

Bekijk deze video om meer te ervaren over DEEP en dit specifieke project.

Interesse? 

Ben je nieuwsgierig geworden naar het DEEP-programma, als potentiële data engineer of data scientist, of werk je in een waterschap en heb je een project waar je de hulp kan gebruiken van data-experts? Neem contact op met Myriam Vlug, coördinator van het DEEP-programma.   

Mail

Ga naar de DEEP website(externe link)

"DEEP daagt waterschappen uit om de digitale transformatie te concretiseren, om de goede vragen te stellen en kennis in hun organisatie te borgen."

Myriam Vlug, projectleider DEEP

Code