Het Gegevensknooppunt Waterschappen is voortaan de plek waar afnemers openbare data van waterschappen kunnen ophalen. Het Gegevensknooppunt Waterschappen brengt de data van alle 21 waterschappen voor afnemers op één plek samen. 

Waterschappen beschikken over veel data. Veel andere organisaties willen die informatie gebruiken. Waterschappen zijn ook wettelijk verplicht om openbare data met anderen partijen te delen.  

Centraal

Dat deed eerst ieder waterschap op zijn eigen manier, maar dat was niet handig voor afnemers. Het is makkelijker en efficiënter als zij zelf informatie op één punt kunnen inzien en ophalen. Daarom bouwde het Waterschapshuis samen met de waterschappen aan een centrale voorziening om goede, betrouwbare informatie vanuit waterschappen op een plek te delen: het Gegevensknooppunt Waterschappen (eerder CDL, Centrale Distributie Laag). 

Betere kwaliteit 

Om data binnen een systeem aan te bieden, maken de waterschappen vooraf afspraken over welke informatie zij delen en hoe zij de informatie moeten aanleveren. Dit is beschreven in data-modellen (DAMO). De waterschappen zijn en blijven eigenaar van hun gestandaardiseerde data; het Gegevensknooppunt Waterschappen bewerkt de data niet.  

Wel controleert het Gegevensknooppunt Waterschappen de aangeleverde data op consistentie en volledigheid. Wanneer er fouten of tekortkomingen worden geconstateerd, rapporteert het Gegevensknooppunt Waterschappen hierover terug aan een waterschap, zodat de kwaliteit van de data verbeterd kan worden.  

 

HyDAMO 

Inmiddels zijn ook de gestandaardiseerde gegevens uit HyDAMO via het Gegevensknooppunt Waterschappen in te zien voor het opstellen van hydrologische modellen. Waterschappen gebruiken als afnemer steeds vaker zelf data vanuit het Gegevensknooppunt, omdat gegevens daar op een handige manier zijn te raadplegen.