Beeldmateriaal Nederland

Veel overheden, waaronder waterschappen, gebruiken luchtfoto’s voor het werk. Sinds 2011 werken verschillende partijen hiervoor samen in Beeldmateriaal Nederland. Iedereen kan nu ook hoge resolutie landsdekkende luchtfoto’s als open data gebruiken.

Beeldmateriaal: luchtfoto's voor iedereen 

Beeldmateriaal Nederland maakt de luchtfoto’s voor de partijen (zie beeldmateriaal.nl). Door foto’s vaker en samen te gebruiken, besparen deelnemende organisatie kosten bij het inwinnen van goede en betrouwbare geo-informatie. De eenduidige standaard maakt uitwisseling en samenwerking eenvoudiger.  

Luchtfoto’s worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van de basisregistratie grootschalige topografie (BGT). Waterschappen gebruiken de foto’s onder andere om zicht te hebben op de loop van dijken en watergangen. 

‘De combinatie van het AHN en luchtfoto’s helpt mij om het waterbelang onder de aandacht te brengen’ 

Edwin Rittersma, waterschap Noorderzijlvest 

Hoge en lage resolutie 

Beeldmateriaal Nederland levert elk jaar hoge en lage resolutie luchtopnamen. In de winterperiode (bladloos seizoen) worden hoge resolutie opnamen gemaakt voor stereoscopische foto’s en orthofotomozaiek. Door alles samen te voegen ontstaat een landsdekkende luchtfoto met een grondpixelresolutie van 8 cm. Deze hoge resolutie luchtfoto’s zijn nu als openbare data voor iedereen beschikbaar via beeldmateriaal.nl 

In het voorjaar/zomer maakt Beeldmateriaal Nederland lage resolutie luchtopnamen voor een landsdekkende kleurenluchtfoto met een grondpixelresolutie van 25 cm.

Coördinatie 

Beeldmateriaal is een samenwerkingsproject dat wordt uitgevoerd in opdracht van het Geo-Informatieberaad (GI-beraad) en loopt sinds 2011.