Heb ik een vergunning nodig voor werkzaamheden bij een watergang? Voldoet de agrariër aan diens onderhoudsplicht? Is dit een ongeoorloofde lozing door industrie? Waterschappen en Rijkswaterstaat verlenen als waterbeheerders vergunningen en houden toezicht en handhaven op schoon, voldoende en veilig water. 

In het project SAmenwerkende WAterbeheerders, SAW@ (lees: SAWA), trekken een groot aantal waterschappen en Rijkswaterstaat samen op. De partijen werkten samen bij de aanschaf en het inrichten van de gezamenlijk informatievoorziening Powerbrowser R/WS en een mobiele variant, de Powermobiel app. 

Kennis delen

Waterschappen en Rijkswaterstaat staan voor dezelfde opgaven. Door de samenwerking in SAW@ kunnen partijen kennis delen en elkaar aanvullen op ICT-gebied en op het domein van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). Dat maakt het makkelijker om te reageren op nieuwe ontwikkelingen, zoals de Omgevingswet, en richting leveranciers.  

Met Powerbrowser R/WS en Powermobiel hebben de SAW@-deelnemers een informatievoorziening die voldoet aan wensen en eisen, ook op het gebied van informatieveiligheid en privacywetgeving. Gebruikers vinden dat de producten voldoen. 

SAW@-deelnemers gebruiken PowerBrowser op dezelfde manier, zodanig dat de datakwaliteit voldoet aan de uniforme eisen die vereist zijn om data met andere overheden te kunnen delen. 

GSO

Voor het beheer en (door)ontwikkelen is een Gemeenschappelijke SAW@ Organisatie (GSO) ingericht, met medewerkers vanuit waterschappen en Rijkswaterstaat. Nieuwe releases van Powerbrowser R/WS en Powermobiel maken verdere verbeteringen mogelijk en houden de informatievoorziening actueel.

Rol hWh

Het Waterschapshuis vervult een ondersteunende rol in de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en deelnemende waterschappen.