Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een digitaal bestand met gedetailleerde hoogtegegevens voor heel Nederland. Van elk lapje grond van een halve bij een halve meter is bekend hoe hoog het ligt ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Om de gegevens makkelijk te kunnen inzien is er een digitale hoogtekaart ontwikkeld.

Bekijk de hoogtekaart(externe link)

Gebruik

Organisaties zoals waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat gebruiken het Actueel Hoogtebestand Nederland voor water- en waterkeringbeheer. Onder andere om 

  • te bepalen of het water voldoende van het land kan stromen 
  • te bepalen hoe hoog het waterpeil in de sloten mag zijn 
  • te bepalen of het water in rivieren, uiterwaarden en sloten voldoende kan worden afgevoerd 
  • bij beheer en onderhoud van dijken, 
  • bestekken voor groot onderhoud te maken
  • 3D-karteringen te maken
  • bij vergunningverlening en handhaving

Samenwerking

Het Actueel Hoogtebestand Nederland is een samenwerking tussen de waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat. De organisaties namen in 1997 het initiatief voor het AHN, omdat ze gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een veilig Nederland op het gebied van watersysteem- en waterkeringenbeheer. Betrouwbare hoogte-informatie is onontbeerlijk voor een betrouwbaar beheer van het watersysteem en de waterkeringen in Nederland.
 

AHN4

Na eerdere versies is nu AHN4 in gebruik. Tot voor kort werden hoogtegegevens om 6 jaar vernieuwd. In AHN4 gebeurt dit nu om de 3 jaar. Het Waterschapshuis verzorgt de programma- en projectsturing voor dit project en coördineert de financiële bijdragen voor de waterschappen.