Voor waterschappen is het belangrijk om te weten hoeveel neerslag er is gevallen en wat de weersverwachting is. Door Weer Informatie Waterbeheer (WIWB), een project van het Waterschapshuis, gebruiken alle waterschappen dezelfde bron voor meteorologische data.

Waterschappen gebruiken actuele informatie over regenval bij beslissingen in waterbeheer, bijvoorbeeld voor peilbeheer en polderbemaling. Voorheen betrokken waterschappen hun informatie hiervoor uit verschillende bronnen. Het Weer Informatie Waterbeheer biedt een plek voor betrouwbare neerslaginformatie, zowel over werkelijk gevallen neerslag als de verwachte neerslag. 

Weer Informatie Waterbeheer kwam tot stand door een samenwerking tussen alle waterschappen, het KNMI, het Waterschapshuis, Rijkswaterstaat en STOWA. Het Waterschapshuis begeleidde de aanbesteding en invoering van WIWB bij waterschappen.

Een database

Binnen het project is een database gerealiseerd waarin onder andere de neerslaginformatie van KNMI wordt opgeslagen en beheerd. Waterschappen kunnen deze data raadplegen voor hun hydrologische systemen, zoals HydroNet, Fews en WIS. Bij een calamiteit zijn waterschappen wettelijk verplicht KNMI-data te gebruiken. Naast gegevens over neerslag bevat de database gegevens over de werkelijke verdamping. Om de data op te vragen is WIWB API (Application Programming Interface) gebouwd.  

Internationaal Radar Composiet

Ook ontwikkelde het KNMI een Internationaal Radar Composiet (IRC), een vlakdekkend overzicht van neerslaghoeveelheden op basis van radargegevens en grondstations. Het Internationaal Radar Composiet gaat over landsgrenzen heen en kan de kans op neerslag nog nauwkeuriger inschatten. Dat maakt dat waterschappen in het waterbeheer nog beter voorbereid kunnen zijn. 

Meteobase.nl

De data van historische neerslag- en verdampingsgegevens, documentatie en andere meteo-informatie, wordt ook in Meteobase.nl beschikbaar gesteld, ook onderdeel van Weer Informatie Waterbeheer. De data van Meteobase is voor iedereen openbaar.

Op deze manier draagt Weer Informatie Waterbeheer bij aan slim watermanagement en levert kwalitatieve neerslaginformatie die cruciaal is binnen de samenwerking in waterbeheer. 
 

Links

  • Meteobase.nl

    Een open data online service voor meteorologische informatie.

  • Slimwatermanagement.nl

    Bij Slim Watermanagement werken waterschappen en Rijkswaterstaat intensief samen aan het verbeteren van het operationeel waterbeheer.

  • Technische handleiding WIWB API

    Dit document bevat een handleiding voor gebruik van de Weer Informatie Waterbeheer (WIWB) API.