Zuiveringsdata om van te leren – Z-info

Hoe schoon verlaat vervuild afvalwater onze zuiveringsinstallatie? Behalen we goede resultaten of kan het nog beter? De zuiveringsdatabase Z-Info bevat meetgegevens van nagenoeg alle ruim 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s). Daar kun je van leren.

Waterschappen zuiveren jaarlijks bijna 2 miljard kubieke meter afvalwater. Hoe goed waterschappen erin slagen om stikstof, fosfor en zuurstofverbruikende stoffen uit het water te halen, is te zien in het WAVES-dashboard van de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer. De onderliggende gegevensbron: het zuiveringsinformatiesysteem Z-Info.

 

Meten

Waterschappen werken sinds 2012 aan de ontwikkeling van Z-info. Het landelijk systeem voor alle zuiveringsinformatie is inmiddels een succes. In Z-Info meten en rapporteren 19 (alle?) waterschappen op dezelfde wijze over prestaties van zuiveringsinstallaties. De data helpt de organisaties om zuiveringsprocessen goed te volgen en beheren.

Vergelijken

De gegevens in WAVES-dashboard komen uit de webbased databank van Z-Info. Door de prestaties op dezelfde wijze te registreren, zijn resultaten van individuele rioolzuiveringsinstallaties met elkaar te vergelijken. Ook kunnen waterschappen hun prestaties op landelijk niveau met elkaar vergelijken.

Van elkaar leren

Op die manier kan een waterschap zien of het goede resultaten behaalt. Of het prikkelt om iets leren van een ander waterschap. Het gaat er niet om wie de beste is. Het gaat wel om zo schoon mogelijk water.

Functioneel beheer

De Vereniging van Zuiveringsbeheerders (VvZB) nam het initiatief tot Z-Info. Het Waterschapshuis verzorgt het centraal functioneel beheer en de gezamenlijke doorontwikkeling van Z-info. Ook is Het Waterschapshuis namens de waterschappen verantwoordelijk voor het contract met de leverancier.