Het Gegevensknooppunt Water is 12 september volledig opengezet voor doorlevering naar externe publicatieplatforms. Het CDL is afgeschakeld.

Het GkW heeft deze technisch gevalideerd en vervolgens konden wij de waterschappen van een gedetailleerde rapportage voorzien.

Voor de doorlevering voor publicatie wordt de (oude) CDL nog steeds ingezet omdat het GkW grote hoeveelheden technisch niet-correcte waarden blokkeert voor publicatie. Bij levering vanuit het GkW zou dit leiden tot grote witte vlekken (niet-correcte waarden ‘kleuren’/geen gegevens) bij de publicaties van bijvoorbeeld het Kadaster (PDOK).

In de afgelopen tien weken hebben de waterschappen het foutenpercentage in een intensieve samenwerking met ons team Datastromen sterk weten te reduceren. En nu is het tijd voor de tweede stap; op 11 september wordt de CDL afgeschakeld en op 12 september wordt het GkW opengezet voor doorlevering naar externe publicatieplatforms.

In het vierde kwartaal van 2022 volgt dan de derde en voorlopig laatste stap; het beschikbaar stellen voor implementatie bij de waterschappen van nieuwe, meer toekomstgerichte koppelingen naar het GkW ter vervanging van de oude ‘DAMO-connectoren’.