De werkateliers HyDAMO helpen waterschappers bij de klus om data voor hydrologische modellen anders aan te leveren. Hydroloog Niels de Graaf (Vechtstromen): ‘Het is informatief en waardevol.’

fot Steven Schreuder

‘Het is een hele puzzel’, zegt Steven Schreuder, lid van de projectgroep HyDAMO. Voor het beoogde einddoel ‘cyclisch modelleren’ moeten waterschappen data voor hydrologische modellen op een gestandaardiseerde manier en in eenzelfde bestandsformaat gaan leveren aan het Gegevensknooppunt Waterschappen. Hoe het ermee staat? Steven: ‘De meeste waterschappen hebben de rand van de puzzel liggen, andere missen nog wat stukjes en sommige zoeken de hoekjes nog.’   

Laagdrempelig

Maar je kunt een puzzel op meerdere manieren leggen, weet hij. En dat was min of meer ook de insteek vanuit de projectgroep HyDAMO, die de invoering van het nieuwe ‘hydrologisch Data-Model’ begeleidt. Steven: ‘We wilden geen traject met pilots van bovenaf neerleggen, maar zochten naar een laagdrempelige manier om waterschappen bij de invoering van HyDAMO, als onderdeel van DAMO versie 2.2, te ondersteunen. De projectgroep vanuit het Waterschapshuis kwam zo tot werkateliers HyDAMO: digitale sessies waarin we waterschappers praktische handvatten aanreiken om zelf aan de slag te gaan.’

Metrokaart

Wie welke stappen moet zetten, verschilt per waterschap en per functie binnen een waterschap. De projectgroep maakte eerder een trajectkaart voor de verschillende betrokkenen, zoals de hydrologen, databeheerders, applicatiebeheerders en managers en het Waterschapshuis. Het resultaat was een kleurrijke metrokaart met verschillende sporen en met als toepasselijke titel ‘Mind the gap’. Steven: ‘Mensen zijn in verschillende trajecten op verschillende stations. Het afgelopen jaar hebben we daarom acht werkateliers gehouden over meerdere onderwerpen, zoals grond- en oppervlaktewater, stuw en kunstwerkopening regelmiddel. Nu hebben werkateliers over het Landelijk Hydrologisch Model.’  

Landelijk Hydrologisch Model 

En dat laatste is nodig. Want waterschappen moeten voor het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) van Rijkswaterstaat vanuit hun kernregistraties voor 15 april - slik - data op de juiste manier aanleveren. Steven: ‘Ja, veel mensen hoorden liever een latere datum. RWS deed eerder al wel een rondgang langs de waterschappen. Als projectgroep behandelen we nu de data-inwinning voor het Landelijk Hydrologisch Model als onderwerp in werkateliers om vragen vanuit waterschappen te kunnen beantwoorden.’

Presentatie

In het werkatelier op 26 januari over het Landelijk Hydrologisch Model hield Steven in een MS Teams-sessie een presentatie over de opdracht waar hydrologen en databeheerders bij waterschappen voor staan. ‘Het is vooral zenden: dit is het formaat waarin je moet leveren, er is een instrument beschikbaar dat daarbij kan helpen, daar kun je het vinden en zo werkt het. Tegelijk proberen we ruimte te houden voor vragen en opmerkingen.’

Een werkatelier duurt gemiddeld anderhalf uur. De projectgroep informeert waterschappers over een sessie en nodigt betrokkenen via een mailing uit om deel te nemen. Met soms 30 deelnemers is de belangstelling groot. 

Informatie opzuigen

Niels de Graaf is hydroloog bij waterschap Vechtstromen. Hij houdt zich bezig met grond- en oppervlaktewater en geeft bemalingsadviezen. Niels schoof al aan voor meerdere digitale werkateliers rondom HyDAMO, onder andere over het LHM en de validatietool. ‘Als er een werkatelier is, probeer ik altijd aan te haken om te horen wat de laatste ontwikkelingen zijn. Ik wil zoveel mogelijk informatie opzuigen en intern doorspelen naar onze databeheerders.’ 

Waardevol

Hij noemt de werkateliers heel informatief en waardevol. Niels: ‘Ik vind het interessant om te horen wat er vanuit het Waterschapshuis ontwikkeld en aangeboden wordt. We zijn allemaal met hetzelfde bezig en kunnen zo voorkomen dat we allemaal zelf het wiel gaan uitvinden.’ 

Mooie aanvulling

De omschakeling naar een standaard, het juiste geo-packagebestandsformaat en cyclisch modelleren als einddoel is niet zomaar met een druk op de knop gedaan, ziet ook Niels. Collega’s om hem heen zijn druk om gegevens om te zetten naar DAMO. De digitale werkateliers helpen, zegt hij. Niels: ‘Wij kunnen alle informatie nog goed gebruiken. Dat helpt om na te denken over volgende stappen die je kunt zetten. De werkateliers zijn mooie aanvullingen op fysieke gebruikersbijeenkomsten bij het Waterschapshuis waar je met elkaar meer nog in gesprek kunt gaan.’