In opdracht van de waterschappen (via het Waterschapshuis en STOWA) en Slim Watermanagement heeft het KNMI gezocht naar verbeteringen van de neerslagschatting uit de regenradar. De neerslagschatting is van belang voor het dagelijks waterbeheer, om tijdig te kunnen waarschuwen of alarmeren bij extreem en potentieel gevaarlijk weer en de bijbehorende maatregelen te treffen. De verbeteringen leidden tot een Internationaal Radar Composiet (IRC), een vlakdekkend overzicht van neerslaghoeveelheden op basis van radargegevens en grondstations. Over het IRC is een korte film gemaakt.

Uit het onderzoek kwamen de volgende verbeteringen van de neerslagschatting naar voren: het effectiever wegfilteren van verstoringen van het regenradarsignaal, het gebruik maken van meer regenradargegevens uit Duitsland en België en het beter kunnen combineren van regenradargegevens en regenmetergegevens. De verbeteringen werden meegenomen in een zogenoemd Internationaal Radar Composiet (IRC), een vlakdekkend overzicht van neerslaghoeveelheden op basis van radargegevens en grondstations. Het Internationaal Radar Composiet gaat over landsgrenzen heen en kan de kans op neerslag daarmee nog nauwkeuriger inschatten. Dat maakt dat waterschappen en Rijkswaterstaat in het waterbeheer een scherper beeld krijgen van de risico’s en kwetsbaarheden door extreme neerslag in gebieden in Nederland en de grensgebieden. Ook kunnen zij op basis van deze data gerichter anticiperen, zodat het waterbeheer en de veiligheid beter gegarandeerd kan worden.

Vanaf begin dit jaar zijn de verbeterde data openbaar beschikbaar in de reguliere neerslagkwantificatieproducten van het KNMI en voor de waterschappen via de zogenoemde WeerInformatieWaterBeheer (WIWB)-voorziening:

  • Realtime analysis (beschikbaar binnen 5-10 minuten)
  • Early reanalysis (beschikbaar na 1 dag)
  • Final reanalysis (beschikbaar na 10-30 dagen)

Rijkswaterstaat, de waterschappen, STOWA en het Waterschapshuis blijven ook de komende tijd investeren in verdere verbetering van de meteo-informatievoorziening voor waterbeheerders.

> Naar de verbeterde datasets

Hieronder een korte film over het Internationaal Radar Composiet.

 

Interesse?

Wil je op de hoogte gehouden worden van de verdere verbeteringen van de meteo-informatievoorziening voor waterbeheerders? Neem contact op met Jip van Steen.  

Mail