Waterschappen nemen veel beslissingen op basis van data; het is de fundering van de besluitvorming binnen de waterschappen. Daarmee is informatie voor waterschappen een onmisbare productiefactor. Het vraagt van waterschappen dat zij hun data op orde hebben om ook in de toekomst taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Data op orde betekent dat gegevens op basis van standaarden beschikbaar zijn. 

Het Waterschapshuis ondersteunt waterschappen om klaar te zijn voor de ‘open data’-toekomst en aan te sluiten bij de sector. Wij organiseren dat gegevens snel en gestandaardiseerd in eenzelfde taal voor iedereen beschikbaar zijn om data makkelijk te kunnen uitwisselen. 

Meer over dit thema:

Digitale transformatie
 

Datagedreven werken en de uitdagingen

Datagedreven werken is werken op basis van data. Dat vraagt aandacht voor ethische dilemma's en informatieveiligheid. 
 

Meer met data, dankzij de kracht van samen

Data krijgen een steeds belangrijkere rol in de kerntaken van waterschappen. Door meer samen te werken, kunnen zij meer bereiken met minder middelen en minder energie.

Openbare data op één plek 

Met het Gegevensknooppunt Waterschappen (GkW) staat openbare data van waterschappen voor afnemers op één plek. Zo kunnen waterschappen data met elkaar delen zodat zij van elkaar kunnen leren en samen kunnen innoveren. De data die via het GkW ontsloten wordt is niet alleen voor de kerntaken van de waterschappen, maar ook voor andere afnemers van toegevoegde waarde. 

Sturen met data

Z-info verwerkt alle ongestructureerde data van bijvoorbeeld debieten, monsternames, energieverbruik en slibtransporten, en verwerkt die tot presentabele informatie en rapportages op maat. Met deze data kunnen waterschappen terugkijken en rapporteren, maar ook vooruitkijken en voorspellen. 

Veilige data 

Waterschappen werken binnen het Waterschapshuis samen aan cyberweerbaarheid en veilige data. Om de digitale weerbaarheid te verhogen en objecten te beveiligen is er een versie van de Cybersecurity ImplementatieRichtlijn (CSIR) ontwikkeld voor de hele watersector.  

IRC: beter waterbeheer door nauwkeuriger inzicht in neerslag

In opdracht van de waterschappen (via het Waterschapshuis en STOWA) en Slim Watermanagement heeft het KNMI gezocht naar verbeteringen van de neerslagschatting uit de regenradar. Dit is van belang voor het dagelijks waterbeheer, om tijdig te kunnen waarschuwen of alarmeren bij extreem en potentieel gevaarlijk weer en de bijbehorende maatregelen te treffen. 

Opleiden van data-experts

Datagedreven werken vraagt om steeds meer specialisten. Daarom heeft het Waterschapshuis het programma DEEP opgezet. DEEP staat voor Data science & Engineering Expert Programma: het leerprogramma voor startende data engineers & scientists met een nadrukkelijke focus op de wereld van waterbeheer.