Steeds meer waterschappen hebben een de rol vervuld van Chief Digital Officer (CDO) of programmamanager digitale transformatie. Mensen in deze functies kunnen sturing geven binnen de digitale transformatie, een transformatie die voor alle waterschappen van belang is. Het CDO platform is een leeromgeving waarin we de CDO’s en andere (strategische) deelnemers uitnodigen om kennis en best practices te delen.

Met het CDO-platform bevorderen we de samenhang tussen de waterschappen en verkennen we nieuwe invalshoeken van de digitale transformatie. De gesprekken die gevoerd worden gaan veelal over strategische bepalingen en minder over de uitvoeringstaken binnen dit werkveld.

Aansluiten bij CDO-platform

Ben jij CDO of programmamanager Digitale Transformatie en wil je graag aansluiten bij dit netwerk? Of wil je vanuit een andere rol kennis brengen en halen? Neem contact op met Marije Stronks, Beleidsadviseur Digitale Transformatie. 

Mail