Het Waterschapshuis is een openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • De heer P.H.W.M. (Piet-Hein) Daverveldt (voorzitter) 
  • Mevrouw L.M.B.C. (Luzette) Kroon  

  • De heer J. (Jos) Verdoold
  • De heer R.L.M. (Remy) Sleijpen 
  • De heer A.J.G. (Toine) Poppelaars

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende leden