Het Waterschapshuis is een openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • De heer Piet-Hein Daverveldt (voorzitter) 
  • Mevrouw Nanda van Zoelen  
  • De heer Jos Verdoold
  • De heer Frank Jorna 
  • De heer Sikko Oegema
  • De heer Gerard Smits (secretaris-directeur van het Waterschapshuis)

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende leden:
Algemeen Bestuur hWh 2024