Meteorologische informatie is belangrijk voor veel operationele en tactische werkprocessen bij de waterschappen. Maar ook voor hun partners zoals gemeenten en Rijkswaterstaat. Operationeel waterbeheer, sturing, calamiteitenzorg en watersysteemtoetsingen & -analyses zijn enkele toepassingsdomeinen van meteorologische informatie.