De organisatie voor 28 maart 2024 is weer opgestart. De programmacommissie is bijeengekomen om de eerste voorbereidingen te doen en na te denken over thema's voor aankomende editie. Heeft u ideeën hierover? Laat het weten via waterinfodag.nl/contact/.

De netwerkdag over de informatievoorziening in de watersector.

De Waterinfodag is een congres, beurs en ontmoetingsdag. Voor medewerkers van waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven, bedrijven en studenten. Er is een beurs met 60 exposanten, een actueel, aansprekend en breed congresprogramma en volop gelegenheid om te netwerken. De Waterinfodag wordt sinds 2009 georganiseerd.

De Waterinfodag wordt georganiseerd door Sense Events, i.s.m. Het Waterschapshuis, Rijkswaterstaat, Informatiehuis Water, STOWA en vertegenwoordigers van bedrijven en kennisorganisaties.