Visma|Raet nieuwe leverancier van E-HRM pakket voor de waterschappen

Handdruk Gerard en Gerard

Donderdag 12 oktober ondertekenden het Waterschapshuis en Visma | Raet de Raamovereenkomst e-HRM, ten behoeve van de 14 deelnemende waterschappen.

Gerard Schiebroek (rechts) en Gerard Smits (midden rechts) bezegelden de ondertekening met een ferme handdruk.

Onder deze raamovereenkomst kunnen de deelnemende waterschappen vanaf 2024 gebruik maken van Salaris-, en Personeelsadministratie Software gedurende een periode van minimaal 5 jaar. Beide heren hebben er veel zin in en zien uit naar een prettige samenwerking, met én voor de deelnemende Waterschappen.