Het Waterschapshuis koopt landelijke meteorologische- en verdampingsgegevens in. Deze worden via de WIWB (Weer Informatie Water Beheer) voorziening ontsloten naar alle waterschappen. Doordat deze voorziening gekoppeld is aan de beheersystemen (FEWS, HYDRONET, WISKI) is deze data direct en te allen tijde toegankelijk voor de waterschappen. Waterschappen hebben de behoefte om ook met andere systemen rechtstreeks aan te sluiten. Daarnaast neemt het gebruik van de WIWB-voorziening steeds verder toe en is er behoefte om in de toekomst nieuwe datasets te ontsluiten.

Technische kenmerken

De huidige voorziening is te beperkt om te voorzien in deze behoeften. Daarom wordt de WIWB-voorziening gedurende 2023 vervangen door een nieuwe voorziening die modern, schaalbaar, flexibel en toekomstbestendig is. Deze nieuwe voorziening heeft twee belangrijke nieuwe technische kenmerken:

  1. Ten eerste wordt de nieuwe voorziening opgezet op basis van de Digitale Delta principes en standaarden, die sinds 2022 door IHW wordt beheerd. Met gebruik van de bijbehorende DD-API’s is het mogelijk om flexibel applicaties en databronnen te koppelen, waarmee gegevens eenvoudig, uniform en efficiënt gedeeld worden. Zo wordt het gemakkelijk om extra functionaliteiten of datasets aan de nieuwe voorziening toe te voegen. Ook de DD-GRID-API gaat gerealiseerd worden wat het zoeken, vinden en opvragen van waterbeheer-rastergegevens gemakkelijker maakt.
  2. Het tweede belangrijke kenmerk is dat ontsluiting van gegevens via het GkW (Gegevensknooppunt Waterschappen) zal gebeuren, dit heette voorheen de CDL (Centrale Distributie Laag). Het GkW structureert en ontsluit landelijke data op een centrale plek, beschikbaar voor alle waterschappen.

Naast de vernieuwing van de WIWB-voorziening zal ook de website Meteobase.nl waar landelijke meteo- en verdampingsgegevens als open-data te verkrijgen valt, vernieuwd worden. Deze website vernieuwen wordt ook meegenomen in dit traject.