Van kwartiermaker tot leerlijn digitale transformatie

Als kwartiermaker bij waterschap Brabantse Delta is het de taak van Fieke Deckers-Schoonis om de digitale transformatie binnen het waterschap verder te brengen. Ze weet, dat is geen eenvoudige taak, omdat het echt een andere manier van werken vraagt. En dat heeft tijd en bewustwording nodig. Met de succesvolle kick-off van de leerlijn Digitale Transformatie voor managers op 18 mei jl. is een belangrijke stap gezet. Een stap naar bewustwording binnen de organisatie en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die toekomstbestendig zijn.

“De Focus ligt op het programma. Bewustwording vergroten is één van de strategische doelen. Naast informatiseren van ons werk, meerwaarde halen uit data en vergroten van onze digitale dienstverlening en het innovatieklimaat. Ik probeer daarbij vooral aan te jagen, initiatieven te ontwikkelen, managers en medewerkers enthousiast te krijgen. Ik zorg er dan vooral voor dat iedereen meegenomen wordt en heel belangrijk; een beeld krijgt bij de digitale transformatie. Want daar draait het om, het vertalen naar de eigen producten, diensten of processen én digitale transformatie mee kunnen nemen in de toekomstvisies”.

Digitale transformatie is voor veel mensen binnen de waterschappen nieuw. Elke vernieuwing gaat gepaard met uitdagingen. Ook Fieke kwam hordes tegen.

“Ik zie en ervaar veel energie als het gaat over de digitale transformatie. Er zijn veel ideeën binnen de primaire processen en er zijn ook samenwerkingsinitiatieven ontstaan. Met name op het gebied van data gebeurt veel. De bewustwording loopt goed. Sommige afdelingen zijn verder dan andere maar over het algemeen staan managers en medewerkers te trappelen om dingen op te starten en voor elkaar te krijgen. Je ziet nu dat er meer plannen zijn dan dat we financieel en qua capaciteit aankunnen. We moeten soms mensen afremmen en teleurstellen. De grootste uitdaging voor de organisatie is daarmee focus aanbrengen. Digitale transformatie is heel breed. Het gaat over data, technologie. Het gaat over mensen, houding, gedrag, kennis, competenties en dat over de hele organisatie. Voor je het weet heb je zo veel losse initiatieven, zoveel losse dingen waar je op inzet dat het moeilijk wordt de verbinding te houden. Het heeft er ook mee te maken dat er veel energie gaat in het organiseren van de randvoorwaarden. Dat zijn zaken als informatieveiligheid, de ICT-infrastructuur, het beschikbaar hebben van de middelen en de euro’s. Waar gaan we nu echt op inzetten, waar prioriteren we nu op, wat gaan we nu opleveren? Ja, die focus aanbrengen en concreet maken, dat vind ik wel een worsteling.“

Op 18 mei zijn zo’n 90 collega’s van de waterschappen Aa en Maas, de Dommel en Brabantse Delta begonnen aan de leerlijn Digitale Transformatie voor managers. Fieke is nauw betrokken geweest bij de organisatie van deze kick-off.

“Ik vond het heel fijn dat de Brabant Academie daar als een soort organiserende organisatie tussen zat. Toch koste het ons het ons, Geertrui Verbraak (CDO van Aa en Maas), Yvonne Marcks (kwartiermaker De Dommel) en ik nog redelijk wat tijd om tot een goede organisatie van het programma en de kick off te komen. Ik ben erg tevreden met de grote opkomst. We hadden Nancy Rademaker als key-note spreker. Haar verhaal sloot goed aan bij onze organisatievisie.

Na de kick-off volgen de masterclasses en interactiemomenten. Wat verwacht je van het leertraject?

“De masterclasses zijn al eerder opgenomen en vormen voor ons het vertrekpunt van het gesprek met elkaar. Wat ik heel cool vind is dat we dat gezamenlijk doen, we zitten er met managers van alle drie de waterschappen. Ik denk dat dat ons heel erg gaat helpen om een gezamenlijke taal te ontwikkelen en een veilige omgeving te creëren waarin het gesprek plaats kan vinden en waarin we dan komen tot concrete vervolgstappen. Ik hoop dat mensen elkaar vinden, dat ze denken, dit vind ik interessant daar ga ik me verder in verdiepen. Of jullie zijn hier al verder in dan wij, kunnen we daar eens over praten?”

Toch zijn er in het programma nog wel zaken waar Fieke zich zorgen over maakt.

“Ik heb er niet goed zicht op, maar ik denk dat er een verschil zit in ontwikkeling binnen de waterschappen en ik denk ook tussen de waterschappen. Soms zijn managers al jaren bezig met de digitale transformatie en voor anderen is het helemaal nieuw. Er zit niveauverschil in en daar zit een zorg. Hoe houd je iedereen geboeid als het lesaanbod voor iedereen gelijk is? Het gevaar is dat managers afhaken. We benoemen het en leggen ook duidelijk de verantwoordelijkheid neer bij hen die al verder zijn in hun kennis en ervaring. Leren van elkaar en met elkaar, dat is het vertrekpunt. Ook al is de informatie al bekend, je doet het voor het grotere geheel.”

“Een andere zorg die ik nog heb is de vertaling van alles uit de masterclasses naar het eigen werk. Wat betekent het concreet voor jou, je afdeling en het werk? Die rol ligt bij de facilitator. Met elkaar het gesprek aangaan wat het betekent, hoe je het aanpakt, waar je tegen aan loopt. Ik denk dat we dan een goede basis leggen voor de kansen die digitale transformatie ons biedt. Kansen voor de eigen ontwikkeling , de ontwikkeling van de afdeling, het proces en de organisatie.”

En wat zijn de leerdoelen voor de toekomst?

“Het is fijn dat er al een positieve houding is onder de mensen die nu de leerlijn volgen. De cultuuromslag van control en een risicomijdende houding naar losser worden, lef tonen wat flexibeler worden is een grote uitdaging. Uiteindelijk wil je naar een lerende organisatie en dat betekent dat je soms dingen moet doen waarvan je de uitkomst niet weet of dat je gewoon dingen gaat proberen. Daar zit wel een soort spanning op. Daar hebben we nog wel wat te winnen. Ik heb er vertrouwen in dat de leerlijnen voor managers, bestuurders en medewerkers daar positief aan gaat bijdragen!