Terugblik Waterinnovatiefestival 2024 en winnaars Waterinnovatieprijs

Op donderdag 1 februari was het Waterinnovatiefestival in de Werkspoorkathedraal in Utrecht, georganiseerd door de Unie van Waterschappen, de Nederlandse Waterschapsbank (NWB), Het Waterschapshuis en STOWA. Watermoderator Maarten Bouwhuis opende de middag met een plenair gesprek met Luzette Kroon, bestuurslid van de Unie van Waterschappen. Na een presentatie van het innovatieve Brunel Solar Team werden de juryprijzen en publieksprijs van de Waterinnovatieprijs 2023/’24 uitgereikt. Er waren zo’n 350 bezoekers: onder meer bestuurders, vertegenwoordigers van kennisinstellingen, studenten en veel waterschappers.

Publiek tijdens Waterinnovatiefestival

Innovaties in etalage

“Het is heel belangrijk dat we meer aandacht geven aan innovatie”, zegt Luzette Kroon in haar openingswoord. “We doen al veel, maar het is nog niet genoeg. Daarom zetten we vandaag de innovaties van de waterschappen in de etalage. Vanuit hun technische achtergrond zijn waterschappers vaak nog te bescheiden om hun innovaties naar buiten te brengen. Door elkaar meer op te zoeken en het werk te delen, kunnen we allemaal slimmer werken.”

Hoogtepunt van het festival was de uitreiking van de Waterinnovatieprijs 2023/’24. Van de zestig inzendingen werden er twaalf genomineerd: drie per categorie. De categorieën van dit jaar waren ‘dijken van de toekomst’, ‘gezonde leefomgeving’, ‘water en bodem sturend’ en ‘briljantjes’. Daarnaast maakten alle genomineerden kans op de publieksprijs. De juryleden van de Waterinnovatieprijs reikten de prijzen uit en Luzette Kroon maakte de publieksprijs bekend.

Juryvoorzitter Waterinnovatieprijs 2023/’24 aan het woord

“Het is enorm belangrijk dat de Waterinnovatieprijs echt leeft”, deelde juryvoorzitter Annemieke Nijhof, algemeen directeur van het innovatieve kennisinstituut Deltares. Ze geeft waterschappen dan ook mee om de hele organisatie te laten weten dat je met innovatie bezig bent. “Ga actief op zoek naar innovatieve ontwikkelingen in je eigen organisatie en vraag je af wat er nodig is om permanente aandacht voor innovaties te organiseren.”

Nijhof reikte de prijs in de categorie ‘briljantjes’ uit, die naar het waterschap Vechtstromen ging. “Dit is de categorie voor kleine, maar super innovatieve en potentieel betekenisvolle ontwikkelingen. De winnende innovatie zit niet alleen technisch, maar ook juridisch goed in elkaar en kan een enorme impact hebben.”

Juryprijzen Waterinnovatieprijs 2023/’24

Jurylid Lidwin van Velden, CEO bij de NWB, reikte de prijs in de categorie ‘gezonde leefomgeving’ uit aan het hoogheemraadschap van Delfland. “Het is mooi om te zien dat waterschappen een integrale blik hebben”, zegt ze vooraf. “Waterschappen zijn altijd weer in staat om breder te kijken. Ze staan aan de lat bij een heleboel transitieopgaven.” Katheleen Poels, hoofd adviesgroep Watermanagement bij Royal HaskoningDHV, reikte de prijs voor ‘water en bodem sturend’ uit aan het waterschap Brabantse Delta. “We willen dat er bij nieuwe ontwikkelingen goed rekening wordt gehouden met het bodem- en watersysteem, en dat ze bijdragen aan een klimaatrobuust Nederland. De jury prijst de wijze van samenwerking bij het winnende project.”

Katja Portegies, directeur Veiligheid en Water bij Rijkswaterstaat zegt tot slot over de categorie ‘dijken van de toekomst’: “Met zoveel kilometer aan dijken in Nederland is er altijd werk aan de winkel. Zeker om de doelen voor 2050 te halen. Innovaties zijn daarbij onmisbaar, om het onderhoud beter, slimmer en betaalbaarder te maken. We waren als jury erg onder de indruk van de inzendingen.” Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ging met de prijs naar huis.

Luzette Kroon reikte de Publieksprijs uit aan Waterschap Aa en Maas

Publieksprijs

Luzette Kroon reikte tot slot de Publieksprijs uit. “Ik was van alle innovaties enorm onder de indruk”, vertelt ze. “Maar de publieksstemmen wezen een overduidelijke winnaar aan, met 555 van de in totaal 3134 unieke stemmen. Ik ben ontzettend trots dat er zo massaal is gestemd.” Het project TORWASH van het waterschap Aa en Maas nam de publieksprijs in ontvangst. “Onze innovatie voegt een extra stap aan rioolwaterzuivering toe”, vertellen de inzenders. “Slib wordt een nieuwe grondstof om een Eneco-oven van grondstof te voorzien. We hebben ‘m al ingezet in het waterschap en hopen dat de innovatie door deze prijs meer bekendheid krijgt.”

Podium voor waterinnovaties

“Met de Waterinnovatieprijs benadrukt de Unie van Waterschappen het nationale belang van innovaties op het gebied van water”, sluit Kroon het plenaire gedeelte van het festival af. “De prijs biedt een prachtig podium om waterinnovaties onder de aandacht te brengen. De winnaars laten zien dat de 21 waterschappen op dit moment volop bezig zijn hun werk efficiënter en beter in te richten op basis van digitale data en kunstmatige intelligentie. Zulke innovaties zijn onmisbaar om ons waterbeheer te vernieuwen en te verbinden met deze en andere ruimtelijke en maatschappelijke opgaven.”

Deelsessies en borrel

Afsluitend verdeelden de bezoekers zich over vijf deelsessies van verschillende innovatieve sprekers. De dag werd afgesloten met een uitreiking van een live getekende oorkonde en een feestelijke netwerkborrel met live muziek.