Op 30 juni en 1 juli 2022 organiseert het programma Informatieveiligheid & Privacy een tweedaags seminar met als thema “Risico’s beheersen doe je samen”. Het programma IV&P is ondergebracht bij het Waterschapshuis en werkt samen met en ondersteunt alle waterschappen bij de verhoging van de digitale weerbaarheid.

Risicomanagement is een benoemde activiteit binnen dit programma. Deze activiteit heeft als doel om een uniforme risicobenadering te ontwikkelen op het gebied van informatieveiligheid. Het beoogde resultaat daarvan is een “een gedragen, herkenbare en getoetste sectormethodiek om risico-gebaseerd te voldoen aan normen”.
Meerdere disciplines werken samen om deze uniforme risicobenadering te ontwikkelen. Echter het blijkt lastig om een gedeeld begrippenkader en een gemeenschappelijke taal te hanteren. Dit is begrijpelijk vanuit het multidisciplinair karakter van de samenstelling van de projectgroepen maar niet wenselijk

Dit is een kop

Dit seminar beoogt een bijdrage te leveren aan het gedeelde begrippenkader en aan de gemeenschappelijke taal waardoor de projectgroepleden elkaar beter verstaan. Daarnaast biedt het seminar de mogelijkheid om elkaar persoonlijk te ontmoeten en meer te weten te komen over elkaars achtergrond.

Check de website

Dus, houd jij je binnen jouw waterschap bezig met risicomanagement en misschien wel rondom of in combinatie met informatieveiligheid, check dan de website voor alle informatie!

samenrisicosbeheersen.nl(externe link)