Wij zijn blij te kunnen melden dat het contract 'Opvang Informatieveiligheid Incidenten' (ook wel bekend onder de naam 'Opvang Cyberincidenten' of 'Waakvlam') definitief gegund is aan Secura.

In september wordt de raamovereenkomst bij het Waterschapshuis ondertekend. De gunning houdt in dat Secura een gegarandeerde beschikbaarheid van externe expertise voor informatieveiligheid incident response kan leveren tegen vooraf vastgestelde tarieven en servicelevels. Dus is jouw waterschap getroffen door een ransomware aanval of een hack, dan kan, Secura hiervoor ingeschakeld worden.   

Waterschappen kunnen Secura inschakelen voor het in kaart brengen of er daadwerkelijk sprake is van een informatieveiligheid incident. Voor het bepalen van de omvang en oorzaak, het indammen en uitroeien van de 'besmette' onderdelen ('brandweerfunctie') van de IT-infrastructuur. En het voorkomen of beperken van de gevolgschade en het adequaat overdragen van resultaten. Ook kan er digitaal forensisch onderzoek uitgevoerd worden ('detective functie'). Daarnaast is de wens om kennis en ervaring binnen de watersector te delen zodat informatieveiligheid incidenten sneller en effectiever voorkomen of opgelost worden.