Omgaan met 'de toekomst' kan een uitdagende opgave zijn als je nog niet precies weet wat er op je afkomt. Wat we wél weten is dat de watersector zowel nu als in de toekomst voor complexe vraagstukken staat. Veelal focussen wij ons op de dag van vandaag terwijl de toekomst evengoed onze aandacht nodig heeft. En dat is exact waar scenario denken ons in kan helpen! Op 26, 27 en 28 februari 2024 organiseren het Waterschapshuis i.s.m. de Unie van Waterschappen en KWR voor de tweede keer de leergang scenario denken voor de waterschappen in hotel De Werelt te Lunteren. 

Na sluiting van de inschrijfperiode op 20 december, maken we de balans op en laten we weten of je definitief kan deelnemen.

Waarom deze leergang? 

De maatschappelijke opgaven waar de waterschappen voor staan zijn complex. Uitdagingen rondom waterbeheer, duurzaamheid, digitale transformatie, klimaatverandering en nog veel meer, vragen continu onze aandacht. En juist daarom is het van belang niet alleen bezig te zijn met de dag van vandaag: ook die van morgen en de verre toekomst.

Maar hoe doe je dat? Wat is de toekomst? Wat kan je weten van de toekomst? Hoe gaan we om met onzekerheden? Wat betekenen de vele ontwikkelingen die op ons afkomen voor ons als waterschappen? En hoe kunnen we daar slim op anticiperen? Precies dat is wat we samen tijdens de leergang scenario denken gaan verkennen.

Voor wie? 

Deze leergang is in het leven geroepen om waterschappers te ondersteunen in en leren anticiperen op een onzekere toekomst, bouwen van scenario’s, leren van en met elkaar en als waterschappen meer samen te werken rond scenario denken. De driedaagse is bedoeld voor waterschappers die graag hun tanden zetten in de toekomst: strategen, beleidsadviseurs en (programma)managers die hier uitdaging in zien zijn van harte welkom!

Wat is de opzet? 

De driedaagse leergang vindt plaats op ma 26, di 27 en wo 28 februari 2024 in hotel De Werelt, te Lunteren. Het programma omvat werksessies, keynotes en voorbeelden uit de eigen praktijk. We werken in vier blokken: 

  • blok 1: wat is de toekomst en wat gaan we verkennen: een introductie in scenario denken
  • blok 2: wat kan je weten van de toekomst: van voorspellen naar verkennen 
  • blok 3: hoe bouw je scenario’s op: verschillende soorten methoden voor scenarioplanning onder de loep 
  • blok 4: de scenario’s voorbij: hoe zorg je voor impact, scenario denken in de praktijk als opstap naar een gezamenlijke community of practice

Na deze driedaagse weet je hoe je scenario denken in kan zetten binnen je eigen praktijk en maak je deel uit van de aldoor groeiende community scenario denkers binnen de sector.

Zijn er kosten? 

  • Enkel waterschappers die werken bij de waterschappen die deelnemen aan het programma Innovatie & Transformatie kunnen zich aanmelden (zie deelnemende waterschappen hieronder). Wanneer jouw waterschap deelneemt, zijn de kosten voor zowel deelname als verblijf gedekt.
  • De interesse voor deze leergang is groot. Om de groepsgrootte behapbaar te houden, hebben we plek voor max. 3 mensen per waterschap.
  • Bij aanmelding en toelating verwachten we dan ook dat je daadwerkelijk deelneemt. Bij tijdige afzegging kunnen we de plek nog gunnen aan iemand op de wachtlijst.
  • Zeg je een week voor de leergang af of ben je zonder opgaaf van reden afwezig, dan brengen wij de kosten in rekening bij jouw waterschap (á 1500 p.p.). Meld je dus alleen als je echt kan, wil en de tijd ervoor vrij kan maken in je agenda.

De waterschappen die deelnemen aan het programma I&T zijn: waterschap Brabantse Delta, hoogheemraadschap van Delfland, waterschap Drents Overijsselse, waterschap Rijn en IJssel, Wetterskip Fryslân, hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waterschap Hollandse Delta, waterschap Limburg, waterschap Noorderzijlvest, hoogheemraadschap van Rijnland, hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, waterschap Vallei & Veluwe, waterschap Vechtstromen en waterschap Zuiderzeeland

Heb je vragen? 

Heb je nog vragen of twijfel je of de leergang scenario denken wat voor jou is? Neem dan contact op met Lynn Gerritsen via l.gerritsen@hetwaterschapshuis.nl of Nuala Burns via n.burns@hetwaterschapshuis.nl. Graag tot in het nieuwe jaar!