Het kenniscentrum van het Waterschapshuis begeleidt waterschappen bij de invoering van Microsoft 365-E5 en Azure. Het kenniscentrum ondersteunt de invoering van ‘de moderne werkplek’ aan de hand van roadmaps en geeft waterschappen in de verschillende fasen advies, trainingen en workshops.
 

 stuur een mail 

Het Kenniscentrum is opgericht om de waterschappen te ondersteunen, te verbinden en met elkaar ervaringen op te laten doen op diverse onderwerpen. Alle waterschappen zijn de afgelopen twee jaar gestart met de implementatie van M365-E5, waarbij behoefte is ontstaan om ook hier gezamenlijk op te trekken. Vanuit die vraagbehoefte is het kenniscentrum gestart met de focus op de implementatie M365-E5 met als basis de vier pijlers: Informatie Architectuur, Beveiliging en Compliance, Apps Governance en Operations Governance. Inmiddels heeft een uitbreiding plaats gevonden voor Microsoft Azure, waarbij hetzelfde concept gehanteerd wordt.

Het kenniscentrum dient als gids voor de waterschappen omtrent Microsoft. Vanuit het kenniscentrum worden de volgende onderwerpen georganiseerd/gedeeld:

  1. Roadmap: een set bijeenkomsten waarbij kruisbestuiving tussen de waterschappen ontstaat en een reeks aan inhoudelijke thema’s worden behandeld
  2. Workshops: geven een helpende hand om ervoor te zorgen dat alle waterschappen de juiste kennis in huis hebben
  3. Wake-up calls: elke dinsdag ochtend zorgt de wake-up call voor het verspreiden van actuele informatie
  4. Blauwdrukken: van verschillende onderwerpen binnen Microsoft deelt het kenniscentrum een gedetailleerd plan wat is uitgeschreven, zodat deze gemakkelijk te implementeren is bij de verschillende waterschappen
  5. POC’s: (Proof of concept) is periode waarin een waterschap, vaak in samenwerking met een partner of Microsoft, een specifiek onderwerp oppakt wat vervolgens vertaald wordt in een blauwdruk en workshop en gedeeld wordt met de andere waterschappen

Daarnaast worden er vanuit het kenniscentrum opleidingsklassen georganiseerd. Deze sluiten aan bij de roadmap sessies die gegeven zijn en gaan worden.

Beschikbare instrumenten

  • Adoptie: het kenniscentrum biedt handvatten bij het effectief implementeren en integreren van deze nieuwe technologieën en processen, zodat de waterschappen optimaal kunnen profiteren van de mogelijkheden die de oplossingen bieden. Dit is terug te lezen in de adoptiewegwijzer, zie Adoptie.
  • CRM (Customer Relationship Management): Helpt bij de interactie tussen de verschillende waterschappen. Binnen hWh wordt er gewerkt aan de implementatie van Dynamics. De resultaten hiervan worden in een blauwdruk gedeeld met de waterschappen. Wil je hier meer informatie over? Stuur een mail naar kenniscentrum-ms@hetwaterschapshuis.nl.
  • Service Hub: het naast directe hulp wat je kan aanvragen in de services hub biedt de services hub ook mogelijkheden tot een leeromgeving en het uitvoeren van gratis assessments. Zie Wake-up-call.
  • Unified Support: het unified support contract biedt niet alleen toegang tot de serviceshub, maar ook directe toegang tot technische ondersteuners.
  • Referentie tenant: de referentie tenant wordt een demo omgeving waartoe de waterschappen toegang kunnen krijgen om bijvoorbeeld nieuwe functionaliteiten te testen, zonder dat dat impact heeft op hun eigen inrichting.

Microsoft partners 

Veel waterschappen maken gebruik van partners bij de implementatie en inrichting van hun Microsoft omgeving. Iedere partner heeft zijn eigen specialisatie. Het Kenniscentrum investeert veel tijd in de relatie met partners en weet welke partners actief zijn binnen de waterschappen. De partners spelen eveneens een belangrijke rol bij de proof of concepts en workshops die vanuit het Kenniscentrum worden geïnitieerd. Hierbij wordt gestreefd naar hergebruik van producten die zowel bij de individuele waterschappen als in het Kenniscentrum ontwikkeld worden. Er is een overzicht beschikbaar van de partners die actief zijn bij waterschappen. Deze vind je hier.

Kortom, er gebeurt veel vanuit het Kenniscentrum en het team staat klaar voor alle vragen die de waterschappen hebben over Microsoft waarbij de verbinding tussen de waterschappen onderling en de waterschappen met Microsoft en de partners centraal staat.

Ondersteuning nodig bij de moderne werkplek? 

Het Kenniscentrum M365 biedt advies, trainingen en workshops. Wil je daarover meer informatie hebben en kijken wat het Kenniscentrum voor je kan betekenen? Neem dan contact op.  

 stuur een mail