Het kenniscentrum van het Waterschapshuis begeleidt waterschappen bij de invoering van Microsoft 365-E5. Het kenniscentrum ondersteunt de invoering van ‘de moderne werkplek’ aan de hand van roadmaps en geeft waterschappen in de verschillende fasen advies, trainingen en workshops.

M365-E5 is de software die alle waterschappen gebruiken om medewerkers een moderne werkplek te bieden. Het Waterschapshuis sloot in 2021 namens alle waterschappen een raamovereenkomst voor het gebruik en de implementatie van Microsoft M365-E5.

Ontzorgen

Sinds april 2021 ondersteunt het kenniscentrum waterschappen om de invoering van M365-E5 richting te geven en functionele en technische kennis in te brengen. Pijlers van het kenniscentrum zijn: informatiearchitectuur, beveiliging en compliance, apps governance en operations governance. Door kennis en ervaringen op een centrale plek te delen, worden waterschappen ontzorgd en geholpen bij het opbouwen van specifieke kennis.

Naast kennis over de digitale werkplek, de software-toepassingen van Microsoft 365-E5 voor de gebruiker, gaat het vooral over de inrichting ‘aan de achterkant’, zodat de kantoorautomatisering goed beveiligd is en blijft en voldoet aan de eisen van informatieveiligheid (Algemene Verordening Gegevensbescherming en Baseline Informatiebeveiliging Overheid).  

Roadmap

Het kenniscentrum fungeert voor waterschappen als gids om M365-E5 gedegen neer te zetten. Er zijn roadmaps ontwikkeld die alle logische te nemen stappen bevat en tijdens een intake met een waterschap wordt afgestemd op de actuele situatie bij het waterschap. In elke fase geeft het kenniscentrum advies over aandachtspunten. Proof of Concepts (PoC’s) leveren blauwdrukken op die door overige waterschappen gebruikt kunnen worden om eenzelfde oplossing op een eenduidige manier te implementeren, zonodig met een eigen sausje.

Cursussen

Het Kenniscentrum heeft in samenwerking met partners en Microsoft een aanbod van gratis cursussen en workshops om de invoering van Microsoft 365-E5 te ondersteunen. Deze sluiten zoveel mogelijk aan bij de planning en fasen van de uitrol M365-E5. Het Kenniscentrum kan helpen een passende cursus, workshop of opleiding te vinden.

Ondersteuning nodig bij de moderne werkplek? 

Het Kenniscentrum M365 biedt advies, trainingen en workshops. Wil je daarover meer informatie hebben en kijken wat het Kenniscentrum voor je kan betekenen? Neem dan contact op.  

 Mail