Z-info is compleet vernieuwd. Met de nieuwste versie is het zuiveringsinformatiesysteem klaar voor de toekomst. Innovatietechnoloog Saskia Hanneman van Waterschapsbedrijf Limburg gaf er persoonlijk een klap op. ‘We hebben dit echt samen met alle deelnemende waterschappen gedaan.’

Saskia Hanneman
Saskia Hanneman

Er is vaker aan de knoppen gedraaid van Z-Info; ieder jaar zijn er wel aanpassingen in het programma. Maar de nieuwste versie die 8 juni officieel in gebruik is genomen, is van een andere orde, zegt Saskia Hanneman. ‘Het programma is nu even toekomstproof en voldoet aan alle veiligheidseisen. Tegelijk kreeg de ‘trendtool’ in Z-Info een complete make-over. Data is op beeldschermen voor mensen visueel aantrekkelijker en overzichtelijker gemaakt. Er liggen wel nog wensen en doorontwikkelmogelijkheden.’

Kriebels

Innovatietechnoloog Saskia Hanneman van Waterschapsbedrijf Limburg was bij de jongste doorontwikkeling van Z- Info ‘acceptant van de release’ namens de samenwerkende waterschappen. Zij sprak het verlossende woord of de nieuwste versie van leverancier Croonwolter&dros voldeed om landelijk uit te rollen. Saskia: ‘We hebben tot het laatst met waterschappers in het land overlegd: vind je dit een show-stopper of kunnen we door? Het is best groot. Je krijgt er soms een beetje de kriebels van, maar we doen het samen. Daarom kun je zeggen: ‘Ik accepteer het’.

In Z-Info registreren en rapporteren 19 waterschappen data sinds 2012 op dezelfde wijze over prestaties van afvalwaterzuiveringsinstallaties. Het programma helpt waterschappen bij het beheer van afvalwaterzuiveringsprocessen.

Grote beurt

Onlangs sloot het Waterschapshuis en de waterschappen een nieuw vijfjarig contract met Croonwolter&dros voor langdurig onderhoud en verdere ontwikkeling van Z-Info. Vooruitlopend op deze contractverlenging lag er al een plan om het informatiesysteem eerst nog een ‘grote boost’ te geven. Saskia: ‘Het gebruikersoverleg wilde de continuïteit van het programma technisch waarborgen. Ook vanuit het oogpunt van veiligheid was er de behoefte om Z-Info future-proof te maken. En er lagen nog wel wat meer wensen.’

Binnen het Waterschapshuis boog een kernteam vanuit het gebruikersoverleg zich afgelopen jaren zich over de wensenlijst vanuit het land. Niet alles kon tegelijk. Saskia Hanneman vindt dat de samenwerkende waterschappen trots mogen zijn op wat binnen de laatste doorontwikkeling nu al is gerealiseerd. En veel is volgens haar op het blote oog niet eens zichtbaar.

Uitbreiding webservice

Een grote wens was het uitbreiden van de webservice. Via de webservice kan Z-Info gegevens uitwisselen met andere databases. ‘Het liefst willen we data via een open source database delen, zodat iedereen onze data kan gebruiken. Dat is nog voor de toekomst. We hebben nu al wel meer functionaliteiten in de webservice ingebouwd en de onderliggende programmatuur fit-for-future gemaakt. Ook voldoet het programma onder de motorkap nu aan alle veiligheidseisen.’

Het werk onder de motorkap werd als eerste aangepakt. Saskia: ‘Dat gaat over de juiste cijfers kunnen produceren en vastleggen. Daarover is minder discussie. Dat ging vrij vlot.’

Trendtool

De presentatie van de cijfers op de schermen vergde iets meer tijd. Toch wordt Saskia vrolijk als ze nu de mogelijkheden van de trendtool bekijkt. Ze is er het meest trots op. ‘Het front-end gedeelte heeft langer geduurd. Dat hebben we samen helemaal vanaf nul opgebouwd. Het kost tijd, maar het is leuk om met elkaar te zoeken naar de juiste uitkomst. Is dit de informatie die we nodig hebben en hoe we die willen zien? Word je hier vrolijk van?’

Volgens Saskia biedt de trendtool de mogelijkheid om data vanuit de database op een goede manier visueel te ontsluiten en met elkaar te verbinden. ‘Er zijn grote stappen gezet. Het ziet er echt duidelijker en overzichtelijker uit. Als je data op een goede manier kunt delen, kun je ook beter kennis en ervaringen uitwisselen.’

Rapportages

Waterschapsbedrijf Limburg deelt in rapportages informatie met onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het bevoegd gezag. Data geeft ook inzicht in interne processen: hoeveel chemicaliën gebruiken we? Hoeveel energie? Hoe doen we het? Een nieuwe functionaliteit in de webservice maakt het voor Waterschapsbedrijf Limburg mogelijk om vanuit Z-Info draaiuren van de warmtekracht-koppeling te volgen. Saskia: ‘Zo weten we precies wanneer het tijd is voor een onderhoudsbeurt.’

Ondersteunen

Tijdens de doorontwikkeling werkte Saskia de aflopen jaren in het kernteam intensief samen met haar andere waterschapscollega’s binnen het Waterschapshuis. Het is haar heel goed bevallen. ‘Het is fijn dat je met elkaar de discussie kunt aangaan. Iedereen mag een mening geven; er is heel veel vertrouwen in de groep. We weten waar we samen voor staan. We ondersteunen elkaar en proberen elkaar te helpen. Dat maakt het een heel fijne groep om in te werken. We hebben dit echt samen gedaan.’