Jaarlijks werkt het programma Innovatie en Transformatie hard om, net als de andere programma's van het Waterschapshuis, de doelen op innovatie & transformatie te behalen voor de waterschappen. Deze hebben we onlangs samengevat in de jaarlijkse nieuwsbrief Innovatie & Transformatie.

In de nieuwsbrief vertellen o.a. waterschappers over de impact van de verschillende projecten op de waterschappen, denk aan het Data Expert en Engineering Programma, de leerlijn digitale transformatie, het Winnovatie-platform en het Digi-café dat we samen met het A&O fonds waterschappen organiseren. Een deelnemer van het Digi-café vertelt:

“De veranderingen die ingegeven worden door digitale transformatie gaan snel, tegelijkertijd gaat het mijn inziens niet sneller dan de mens aan kan. Voor mij is dit evenwicht belangrijk, ik geloof in digitale transformatie met menselijke maat. Daar zet ik mij graag voor in. Het Digi-café biedt hiertoe een inspirerende omgeving, waar ideeën samenkomen en we kijken over de grenzen van onze waterschappen heen."

Ben jij nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over de bereikte resultaten en de doelen voor 2023?

Bekijk de nieuwsbrief(externe link)