Even voorstellen: directeur programma’s Fred Klein Woolthuis

Meer zichtbaarheid bij de waterschappen en bijdragen aan een nog betere samenwerking. Dat is de missie van Fred Klein Woolthuis, de eerste directeur programma’s van hWh. Fred is zowel een I(C)T-man als een echte verbinder. Zijn historie met hWh voert terug tot de oprichtingsvoorbereidingen in 2004 en voor de komende tijd weet hij al wat zijn missie is.

De functie van directeur programma’s is nieuw binnen hWh. Deze rol is in het leven geroepen om de druk bij onze algemeen directeur Gerard Smits weg te nemen en de schakel te vormen tussen de programmamanagers enerzijds en de UO-leden (Uitvoerend overleg) en OGT (Opdrachtgeverstafel) anderzijds. Doordat Fred jarenlange ervaring heeft in de waterschapswereld, onder andere bij waterschap Noorderzijlvest, brengt hij een groot netwerk mee en weet hij als geen ander hoe de waterschappen tegen hWh aankijken. Met Fred halen we dus een hoop kennis, netwerk en ervaring in huis, waardoor we op alle niveaus gemakkelijker kunnen schakelen.

Droombaan


‘Voor mij is dit een droombaan’, zei Fred in april al, toen hij zich voorstelde tijdens de hWh-jaarbijeenkomst. ‘We zitten midden in de digitale transformatie, maar waterschappen hebben doorgaans onvoldoende kennis en middelen in huis om hierin mee te gaan en alle kansen optimaal te benutten. Het is belangrijk om dit met 21 waterschappen op te pakken, vanuit gezamenlijkheid, want alleen doen wordt te duur. Het gaat ook echt over grote systemen, bijvoorbeeld voor zuiverings-, HR- en administratieve systemen.’ 

Fred Klein Woolthuis

Dol op veranderingen en uitdagingen


Van oorsprong is Fred een rasechte I(C)T-man. Hij begon zijn carrière ooit in het Groningse Martiniziekenhuis. ‘Daar zag ik met eigen ogen hoe de eerste PC naar binnen gedragen werd. Ik heb die PC ingeregeld en uiteindelijk een complete ICT-organisatie van dertig man ingericht. Ik ben dol op ontwikkeluitdagingen. Ook bij de gemeente Groningen en waterschap Noorderzijlvest heb ik grote veranderprojecten in goede banen geleid. Bij het waterschap werkte ik al 18 jaar toen ik vorig jaar de overstap maakte naar mijn vorige baan bij WLN, het Waterlaboratorium voor Waterkwaliteit.’

Lange band met hWh


Bijzonder is dat Fred eigenlijk altijd al een band met hWh heeft gehad. Fred: ‘Het was ooit Henk van ’t Land, een voormalige dijkgraaf van Noorderzijlvest, die de aanjager was van hWh. Hij had een visie voor hoe we als waterschappen gezamenlijk data weg kunnen zetten, maar veel IT-clubjes wilden hun eigen eilanden behouden, dus dat was lastig. Toch kwam er een initiatief van de grond en ik stapte in de adviesraad, wat nu de OGT is.’

Fred was ook betrokken bij hWh-projecten. ‘In die begintijd ging ik vanuit de WILMA langs alle waterschappen om ze te overtuigen dat je vanuit architecturen moet denken. Vervolgens kwam ik in aanraking met zuiveringenbeheer en Z-info.’ En nu, vele jaren later, komt Fred dus bij hWh als directeur programma’s. ‘Weer een andere rol’, zegt hij, ‘maar ik heb inmiddels een groot netwerk op directie- en bestuursniveau.’

Ieders verhaal horen


Fred heeft duidelijke plannen voor de komende tijd. ‘Om thuis te raken binnen de programma’s, wil ik binnen hWh met veel collega’s praten en ieders verhaal horen. Daarnaast wil ik minimaal een dag per week langs de waterschappen om het te hebben over de wensen en kansen die zij hebben rondom de hWh-programma’s en -projecten.’