Vrijdag 6 oktober vonden de eindpresentaties van DEEP 2 plaats. Hier presenteerden de DEEPers hun opdrachten en lieten ze zien hoe een data-gedreven manier van werken er concreet voor de waterschappen uit ziet. De gepresenteerde ideeën konden rekenen op enthousiasme van het publiek en de opdrachtgevers. Gerard Smits, secretaris-directeur van het Waterschapshuis: “Data is het goud voor de waterschappen, we hebben het zo hard nodig”.

Data als oplossing

Data science & Engineering Expert Programma van de waterschappen. Data-gedreven werken biedt enorm veel kansen voor de waterschapswereld. Voor veel vraagstukken of problemen vormt data een mogelijke oplossing. En dat was ook goed zichtbaar tijdens de presentaties van de DEEPers. Het scala aan onderwerpen die langskwam was breed: van de inzet van machine-learning bij de slibverwerking, tot het verhogen van de kwaliteit van meetpunten en meetdata of het visualiseren van energiebesparing van rioolwaterzuiveringen op een narrow-casting.

Voorbij de Proofs of Concepts

Jonas Heffels, programma manager digitale transformatie bij het Waterschapshuis: “Dit is de tweede lichting van DEEP. We zien dat we, als sector en als programma, grote stappen gezet hebben. De kwaliteit van de opbrengsten is hoog. En het is ontzettend tof om te zien dat deze opbrengsten steeds meer “echte producten” zijn, waar de sector mee verder kan. We gaan zo voorbij de fase van Proofs of Concepts”.

Kennis is hard nodig

En dat is ook hard nodig. Zowel Gerard Smits, secretaris-directeur van het Waterschapshuis, als Richard Andringa, opdrachtgever van het programma Innovatie & Transformatie, benadrukten hoe belangrijk data en data-gedreven werken zijn voor de waterschapswereld. Gerard Smits: “Data is het goud voor de waterschappen. We hebben het zo hard nodig om onze primaire processen goed te kunnen uitvoeren, in een wereld met alle veranderingen zoals klimaatverandering en grote maatschappelijke opgaven”. En daarvoor is kennis nodig. En tijd. Richard Andringa: ”We hebben mensen zoals jullie, Data Scientisten en Engineers, heel hard nodig in de sector. Maar van jullie kant vraagt dat wat geduld, want we zijn nog niet zo ver als sector. En er zit nog veel weerstand. Ik hoop dat jullie ons willen helpen bij deze enorme opgave”.

Kunnen we aanhaken?

Vanuit het publiek werd er al enthousiast gereageerd op de gepresenteerde ideeën. Veelal kwamen er vragen als: “Welke vervolgstappen staan er nu gepland om dit idee verder te brengen?” en “Aan welke opschaalmogelijkheden denken jullie?” of simpel “Hoe kunnen wij, met ons waterschap, hierop aanhaken?”. Daarbij kwam ook steeds de noodzaak tot samenwerking naar voren. Want uiteindelijk kan vooral daarin de waarde van de ideeën helemaal tot uiting komen.

Waardevol netwerk

De dag werd afgesloten met de certificaat-uitreiking en een feestelijke borrel. Alle 14 DEEPers blijven in dienst bij hun eigen waterschap. En door het intensief samenwerken tijdens het DEEPprogramma kunnen DEEPers elkaar ook in de toekomst gemakkelijk weer vinden, om te sparren of elkaar te helpen. Door het opgebouwde netwerk zijn de lijntjes tussen de verschillende waterschappen korter geworden.

Nieuwe lichting DEEP

In januari starten we met een nieuwe lichting DEEP 3, waarbij we ons meer richten op kandidaten vanuit het waterschap.. Myriam Vlug, projectleider DEEP: “ We richten ons met deze lichting  uitsluitend op interne kandidaten, om ervoor te zorgen dat er van binnenuit de kritieke massa rondom data-gedreven werken vergroot wordt. Deze aanpak sluit goed aan bij de behoefte van de waterschappen, we zijn positief verrast door de grote hoeveelheid aanmeldingen waarmee we in januari gaan starten."

Meer weten over DEEP?

Neem contact op met Myriam Vlug, projectleider DEEP

M.vlug@hetwaterschapshuis.nl

Of bezoek de website van DEEP

DEEP Website