Op donderdag 8 december gaat het Digi-café van start, een gezamenlijk initiatief van het Waterschapshuis en A&O fonds Waterschappen. In het online Digi-café bieden we professionals in de sector waterschappen een veilige haven om samen in gesprek te gaan en van elkaar te leren rond de digitale transformatie en het effect daarvan op de organisatie en medewerkers.

Veranderende functies, nieuwe kennis en vaardigheden, het verdwijnen en verschijnen van banen, innovatieve (ICT-)oplossingen bedenken voor complexe problemen: de digitale transformatie vraagt steeds om aanpassen en meebewegen. Ook van organisaties in de sector waterschappen en haar medewerkers. Om dat goed te kunnen faciliteren, is aandacht voor mens en organisatie van belang.

Om het gesprek daarover tussen de organisaties in de sector waterschappen (meer) te stimuleren, bieden we in het digi-café ruimte aan alles wat jullie bezighoudt op het gebied van digitale transformatie en het effect daarvan op de organisatie en medewerkers. Denk aan thema’s als leren en ontwikkelen, verandering van functies, strategische personeelsplanning, digitaal leiderschap, etc. Het digi-café is bedoeld voor professionals in de sector waterschappen die zich in hun werk bezighouden met (aspecten van) de digitale transformatie: CDO’s, beleidsmakers, HR-professionals, etc.

Het online Digi-café gaat op donderdag 8 december van 15.00-17.00 uur van start en vindt rond de 6 weken plaats. 

Info en inschrijven