In het Digi-café ontmoeten waterschappers elkaar om kennis te delen over de digitale transformatie. ‘Als je er niet bent, mis je echt kennis voor de toekomst.’

Het is even voor drie uur als waterschappers vanuit het hele land ‘aankloppen’ bij het online Digi-café. Dinsdagmiddag 6 februari, staat een sessie over het visiedocument ‘Vaarkaart, digitaal op koers’ op het programma. Gastspreker Andreas Hoogeveen, senior-adviseur digitalisering in de watersector bij de Unie van Waterschappen, legt uit wat de praktische toepassingen van de Vaartkaart concreet ‘voor jou’ gaan betekenen. Na de online meeting zijn de aangehaakte waterschappers weer meer up-to-date over inzichten en kansen van de digitale ontwikkelingen binnen de sector.

Gezamenlijk initiatief

Het Waterschapshuis (hWh) en A&O fonds Waterschappen organiseren sinds eind 2022 zes keer per jaar een online Digi-café. Een keer per jaar is er een ‘live’ bijeenkomst. In het gezamenlijke initiatief van hWh en het Arbeidsmarkt & Ontwikkelingsfonds sector Waterschappen (A&O fonds) delen waterschappers kennis over de digitale transformatie en het effect daarvan op de organisatie en medewerkers. Een jaar na de start zijn Lynn Gerritsen (hWh) en Erika Nehmelmann (A&O fonds) enthousiast. Lynn: “Het Digi-café brengt als platform mensen in verbinding. Dat alleen al maakt het geslaagd.” Erika: “Het is hartstikke goed om met elkaar het gesprek te voeren over de gevolgen van de digitale transformatie. Want mensen moeten continu ontwikkelen om wendbaar te blijven. Dat besef is er nog te weinig.” 

Verkenning

De samenwerking in het Digi-café volgt op het rapport Verkenning Impact Digitale Transformatie (2022) van A&O fonds Waterschappen. De verkenning beschrijft hoe de digitale transformatie het werk binnen de sector gaat veranderen: banen verdwijnen en verschijnen, functies veranderen en innovaties vragen nieuwe kennis en vaardigheden. Zoek de samenwerking, luidde een aanbeveling. Nuala Burns, destijds werkzaam voor hWh, en Bart de Zwart van het A&O fonds pakten als initiatiefnemers die handschoen op. Erika: “Innovatie en ontwikkeling en HR staan best op afstand van elkaar. Als mensen nieuwe techniek niet omarmen, brengt dat organisaties niet verder. Het besef groeit dat er samenwerking moet zijn tussen de technische kant en menskant, HR.” Lynn: “Digitale transformatie is een abstract begrip. We willen een gezamenlijke taal creëren, zodat het minder eng wordt en mensen kunnen meebewegen.”

Veilige haven

Doelgroep van het Digi-café zijn professionals die zich binnen de sector bezighouden met de digitale transformatie: Chief Digital Officers (CDO’s), beleidsmakers en HR-professionals. Het afgelopen jaar schoven per sessie tussen de 10 en 30 personen aan. Het Digi-café wil voor de deelnemers “een veilige haven creëren om samen te leren in en van de digitaal transformerende wereld”. Erika: “We willen met elkaar goede voorbeelden delen. Op welke manier neem jij mensen mee in de transitie waar we middenin zitten?” Lynn: “Ook de lessons learned: waar kunnen we nog verbeteren?” 

Bewustwording

Lynn en Erika runnen nu samen het café; zij bereiden de online meetings voor. Lynn: “Het Digi-café is een platform waar mensen elkaar ontmoeten en in gesprek kunnen, maar er is wel een programma. Dat is altijd maatwerk. Van tevoren kijken we waar behoeften liggen en wat actueel is.” In de maand van cybersecurity ging het Digi-café over het thema informatie en veiligheid. Andere eerdere thema’s waren digitale ethiek, digitaal leiderschap en ChatGPT. Erika: “We nodigen meestal een deskundige gastspreker uit. We kiezen onderwerpen die in de sector spelen en waar mensen meer van willen weten. Wat betekent ChatGPT voor jou in jouw waterschap? Mag je Artifical Intelligence gebruiken en welke regels gelden daarover? Wat kunnen we in de toekomst verwachten? Door uitwisseling willen we bewustwording creëren; je kunt het er een keer met elkaar over hebben en het zet mensen aan om erover na te denken.” 

Community

Behalve de online sessies, heeft het Digi-café als digitaal platform ook een eigen Teams-omgeving. Erika: “Daarin creëren we een community waar mensen contact kunnen leggen en waar kennis te halen valt. Als je de collega’s uit andere waterschappen kent, weet je sneller waar iemand mee bezig is en vind je elkaar makkelijker. Dan hoef je misschien niet zelf het wiel uit te vinden.” 

Digi-Café live

Net als vorig jaar staat ook voor dit jaar een fysieke bijeenkomst gepland, op 12 september 2024. Het eerste Digi-café ‘live’ was bij het Waterschapshuis. Tijdens de middagbijeenkomst waren er deskundige sprekers, workshops en een netwerkborrel. Erika: “We hadden een mooie groep deelnemers. Naast bekende gezichten van online, waren er ook anderen. Een fysieke bijeenkomst trekt nog meer aan, omdat het mensen echt met elkaar in verbinding brengt. Online en fysiek versterkt elkaar.”

Enthousiasme

Het Digi-café levert deelnemers echt iets op, merken Lynn en Erika. Lynn: “Er is enthousiasme bij deelnemers en zij nemen kennis mee terug naar hun eigen organisatie. Je hoort dat mensen onderwerpen aankaarten bij beleid of zelf een workshop geven.” Erika: “Er ontstaat bewustwording en mensen krijgen handvatten om aan de gang te gaan met de gevolgen voor medewerkers door de digitale transformatie.” Volgens haar kun je het Digi-café eigenlijk niet missen: “Als je er niet bent, mis je echt kennis voor de toekomst. Je wilt niet dat nieuwe ontwikkelingen je overvallen, omdat je er niet over hebt nagedacht. Dus laat je niet verrassen en haak aan.”  

Data en aanmelden voor het Digi-café kan via deze link: https://www.aenowaterschappen.nl/activiteiten/digitale-transformatie/digi-café