Hoe schoon verlaat vervuild afvalwater onze zuiveringsinstallatie? Behalen we goede resultaten of kan het nog beter? De zuiveringsdatabase Z-Info bevat meetgegevens van nagenoeg alle ruim 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s). Daar kun je van leren.

Waterschappen zuiveren jaarlijks bijna 2 miljard kubieke meter afvalwater. Hoe goed waterschappen erin slagen om stikstof, fosfor en zuurstofverbruikende stoffen uit het water te halen, is te zien in het WAVES-dashboard van de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer. De onderliggende gegevensbron: het zuiveringsinformatiesysteem Z-Info. Manager Afvalwaterketen en Digitale Informatie Fred Klein Woolthuis legt de visie op zuiveringinformatie in deze video uit.