Het Waterschapshuis is een openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De Dagelijks bestuursvergaderingen zijn niet openbaar. Op 19 september 2022 is besloten dat de agenda en besluitenlijsten kunnen worden geraadpleegd op onze website. In november is de eerste agenda openbaar. 

Wil je meer informatie over het dagelijks bestuur? Mail. 

Vergaderdata:

Het dagelijks bestuur vergadert in 2022 op: 

  • Donderdag 15 december 
  • Donderdag 1 december
  • Woensdag 9 november