De waterschappen leveren inzet van medewerkers aan het CERT-WM: Computer Emergency Response Team Water Management. Meer informatie is te vinden op de website van CERT-WM

Het CERT-WM is ondergebracht bij Rijkswaterstaat Security Operation Center (SOC), onderdeel van CIV. In de samenwerking worden (inter)nationale adviezen, die onder ander door het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) worden verstrekt, over kwetsbaarheden in ICT systemen geleverd aan de waterschappen. Ook zorgt het SOC dat kennis over cybersecurity en SOC monitoring wordt overdragen aan de medewerkers van de Waterschappen.