Verschillende waterschappen hebben zaakgericht werken ingevoerd voor (een deel van) hun taken. Een gezamenlijke visie over zaakgericht werken ontbreekt echter. 

Er is behoefte aan:

  • Inzicht in de huidige rol van zaakgericht werken bij waterschappen in relatie tot andere werkwijzen zoals projectgericht werken en procesgericht werken in het algemeen.
  • Een gezamenlijke en gedeelde visie ontwikkelen m.b.t. zaakgericht werken.
  • Overeenstemming en uniformiteit bereiken over de verzameling zaaktypes, rekening houdend met de zaaktypecatalogus voor de omgevingswet. 
  • Een waterschapsproducten en diensten catalogus, gekoppeld aan de zaaktypecatalogus.

Het uiteindelijke doel is om een eenduidige waterschapszaaktypecatalogus te ontwikkelen.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?