Verschillende waterschappen hebben zaakgericht werken ingevoerd voor (een deel van) hun taken. Een gezamenlijke visie over zaakgericht werken ontbreekt echter.