Z-info is een centraal systeem voor informatie van de afvalwaterzuivering. Het ondersteunt de waterschappen in het beheren van afvalwaterzuiveringsprocessen en zorgt voor een uniforme standaard voor meetgegevens en rapportages. Bijvoorbeeld voor de bedrijfsvoering per afvalwaterzuiveringsinstallatie, maar ook voor een landelijke benchmark en rapportages aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Negentien waterschappen zijn aangesloten op Z-info. Het systeem is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging van Zuiveringsbeheerders (VvZB). Het Waterschapshuis verzorgt het centraal functioneel beheer en de gezamenlijke doorontwikkeling van Z-info. Ook is Het Waterschapshuis namens de waterschappen verantwoordelijk voor het contract met de leverancier.

Video: de meerwaarde van Z-info

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?