De waterschappen willen meer grip krijgen op de informatievoorziening en deze bovendien beter, goedkoper en minder complex maken.

Werken met en onder architectuur is een hulpmiddel om de informatievoorziening te overzien en in de goede richting te sturen. Het helpt ook bij het nemen van de juiste besluiten en het besparen van kosten.

Referentiearchitectuur WILMA

De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) is het gemeenschappelijke architectuurkader van de Nederlandse overheden. De WILMA is een dochter van de NORA en is het sectorale referentiekader voor de waterschappen. Voor projecten van Het Waterschapshuis is het dé handleiding op het gebied van architectuur en standaarden. Werken met de WILMA is werken volgens de onderlinge afspraken tussen de waterschappen en Het Waterschapshuis op het gebied van de digitale architectuur. De waterschappen maken ook individueel gebruik van de architectuurkaders, principes en modellen die in de WILMA zijn beschreven en voegen er hun kennis aan toe.

Waterschappers met interesse in architectuur delen hun kennis in bijeenkomsten van de CoPWA, de community of practice van waterschapsarchitecten. Samen met hen stelt Het Waterschapshuis jaarlijks een opleidingsprogramma samen om de architectuurkennis te bevorderen.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?