Het beheren van het watersysteem zowel op het gebied van de kwaliteit van het water als het optimaal houden van het waterpeil is één van de primaire taken van een waterschap. Binnen dit programma wordt gewerkt aan een gereedschapskist die het voor de beheerder mogelijk maakt om zijn werk sneller beter en efficiënter uit te kunnen voeren. Zo wordt er gewerkt aan een landelijke applicatie voor het verzamelen, verbeteren en distribueren van satellietdata met betrekking tot neerslag en verdamping.