Het beheren en onderhouden van waterkeringen is één van de primaire taken van een waterschap. Binnen dit programma wordt gewerkt aan een gereedschapskist die het voor de beheerder mogelijk maakt om zijn werk sneller beter en efficiënter uit te kunnen voeren. Zo wordt er gewerkt aan een landelijke applicatie voor het muskusrattenbeheer.

Overzicht projecten

  • Vangstregistratie

    Vangstregistratie is een landelijk systeem voor de registratie, planning en beheer van de muskus- en beverrattenbestrijding in Nederland.